Kommentera Skriv ut

Bestämmelser - Interna

Arbetsmiljöpolicy.pdf

Arkivreglemente

Attestreglemente.pdf

Bemyndigande angående firmateckning mm.pdf

Bestämmelser för förslagsverksamhet.pdf

Dokumentstrategi.pdf

Drogpolicy för anställda.pdf

E-24 Bromölla strategi.pdf

Finanspolicy.pdf

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet.pdf

Kommunövergripande styrdokument för Eu-internationellt arbete i Skåne Nordost.pdf

Kompetensutvecklingspolicy.pdf

Kontokort i kommunal verksamhet.pdf

Kvalitetsplan för skola och förskola.pdf

Ledarpolicy.pdf

Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Lönepolitiskt handlingsprogram.pdf

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.pdf

Måltidspolicy.pdf

Mångfald- och likabehandlingspolicy.pdf

Organisation - bygg-investeringsobjekt.pdf

Pensionspolicy för Bromölla kommun.pdf

Policy för användande av internet för anställda.pdf

Policy för säkerhet och krisberedskap

Redovisningsreglemente.pdf

Reglemente för internkontroll.pdf

Rehabiliteringspolicy.pdf

Rekryteringspolicy.pdf

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.pdf

Riktlinjer för informationssäkerhet.pdf

Riktlinjer för inköp av lös konst.pdf

Riktlinjer för IT-användning.pdf

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader.pdf

Riktlinjer för namngivning och namnskick i Bromölla kommun.pdf

Riktlinjer för reklam, sponsring och försäljning.pdf

Riktlinjer för reservering till och disposition ur resultatutjämningsreserv.pdf

Riktlinjer för sociala medier i Bromölla kommun.pdf

Upphandlings- och inköpspolicy.pdf

Kontakt

Bo Johansson
Kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
bo.johansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 december 2016