Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Dalaskolan Norras fritidshem

Det finns fyra fritidshemsavdelningar som tar emot elever efter skoldagens slut, Delfinen, Bläckfisken, Skattkistan och Piraten. Fritidshemmen håller öppet från klockan 6:00 till kl 18:30. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler på morgon och eftermiddag. På fritidshemmen vill vi skapa en kreativ och variationsrik fritid för eleverna. Vi vill att de ska få goda kamratrelationer, få känna trygghet och gemenskap och få träna på tillit och respekt för den vuxne.

Varje vecka gör vi utflykter i vår närmiljö och ibland tar vi matsäck med oss. Vi tränar rörelse i Branthallen, på fotbollsplanen och skolgården. I temaarbeten får eleverna arbeta skapande i bild och form. Övriga inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik och rytmik och naturligtvis spel och pyssel.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. 

Kontakt

Dalaskolan Norra
Folketshusgatan 62
Box 18, 295 21 Bromölla

Carina Lagergren
Skoladministratör
Dalaskolan Norra/ Dalaskolan Södra
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Esra Öztürk
Rektor
0456-82 21 62
(SMS 0709-23 30 02)
esra.ozturk@bromolla.se

Bläckfisken
0456-82 23 82
(SMS 0709-23 31 23)

Delfinen
0456-82 21 68
(SMS 0709-23 31 24)

Skattkistan
0456-82 22 87
(SMS 0709-23 31 26)

Piraten
0456-82 23 77
(SMS 0709-23 31 29)

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

IST

IST

Under våren kommer vi att byta kommunikationsverktyg till IST för förskolan. Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och ändra inkomst. Länk till e-tjänsten kommer att publiceras under våren. Ansökan gällande barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta barnomsorgshandläggare.

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2016