Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Missbruk

Om du eller någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, andra beroendeframkallande droger eller spel om pengar kan du kontakta Socialtjänsten. Där finns socialsekreterare som erbjuder samtalskontakt. De kan ge dig praktiskt stöd till att leva ett drogfritt liv.

Rådgivning kring olika sorters missbruk

Tillsammans med socialsekretare utreds din livssituation och en social rehabiliteringsplan arbetas fram. Målet är att så långt som möjligt arbeta med stöd och insatser på hemmaplan.

Kommunstyrelsen kan också utreda enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM), när det är fara för någons liv till följd av missbruk. Förvaltningsrätten beslutar om någon ska vårdas under tvång.

 

Stöd till vuxna missbrukare

  • Behandlingssektionen erbjuder information, råd och stöd till människor med missbruk av till exempel alkohol, narkotika eller tabletter.

  • Socialtjänsten kan också erbjuda vård och behandling för ett missbruk efter ansökan om bistånd från den enskilde.

  • Stöd och behandling erbjuds i första hand på hemmaplan genom öppenvårdsbehandlingen Bron.

  • Andra bistånd som kan bli aktuella är till exempel kontaktperson, boendestöd eller institutionsvård.

Kontakt

Petra Stentagg
Socialsekreterare
0456-82 23 30
(SMS 0709-17 13 30)
petra.stentagg@bromolla.se

Cecilia Ahlenius
Socialsekreterare
0456-82 25 34
cecilia.ahlenius@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 juni 2023