Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Elevhälsans specialpedagogiska insats

Vid den centrala elevhälsan finns som stöd till verksamheterna specialpedagoger med inriktning tal och språk samt flerspråkighet i förskola och skola. Specialpedagogernas insats är inom det språkliga området och vänder sig till barn och elever med språklig sårbarhet och deras lärmiljö. Samverkan sker med specialister vid behov. Specialpedagogerna har tystnadsplikt.

Förskolekonsulent/särskolesamordnare

Förskolekonsulent/särskolesamordnare är en resurs för elever och föräldrar som har insatser från habiliteringen samt för särskoleelever. Samverkan sker med specialister vid behov. Förskolekonsulent/särskolesamordnare har tystnadsplikt.

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Lisa Rubin
Skolkurator
Näsum, Edenryd, Gualöv
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Alviken, Humle
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Gunilla Kindstrand
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 22 36
(SMS 0709-17 12 50)
gunilla.kindstrand@bromolla.se

Matilda Kristoffersson
Vik skolkurator
0456-82 28 86
(SMS 0709-17 10 18)
matilda.kristoffersson@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alviken, Edenryd
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Anna Svensson Sehic
Skolsköterska
Humle, Näsum, Gualöv
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
anna.svenssonsehic@bromolla.se

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 februari 2019