Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Elevhälsans specialpedagogiska insats

Vid den centrala elevhälsan finns som stöd till verksamheterna specialpedagoger med inriktning tal och språk i förskola. Specialpedagogernas insats är inom det språkliga området och vänder sig till barn med språklig sårbarhet och deras lärmiljö. Samverkan sker med specialister vid behov. Specialpedagogerna har tystnadsplikt.

Förskolekonsulent/särskolesamordnare

Förskolekonsulent/särskolesamordnare är en resurs för elever och föräldrar som har insatser från habiliteringen samt för särskoleelever. Samverkan sker med specialister vid behov. Förskolekonsulent/särskolesamordnare har tystnadsplikt.

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Teresa Tönisberg
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
teresa.tonisberg@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Humleskolan
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Petra Jeppsson
Skolkurator
Alvikenskolan, Dalaskolan Norra
0709-23 31 09
petra.jeppsson@bromolla.se

Emma Larsson
Skolkurator
Näsums skola, Edenryds skola, Gualövs skola
0456-82 20 96
(SMS 0721-66 31 99)
emma.larsson@bromolla.se

Helena Kindstrand
Vikarierande kurator
Dalaskolan Södra
0456-82 20 86
(SMS 0709-17 10 18)
helena.kindstrand@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alvikenskolan
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Sofia Nilsson
Skolsköterska
Edenryd skola, Näsums skola, Gualövs skola
0456-82 22 61
(SMS 0709-23 30 56)
sofia.nilsson@bromolla.se

Emelie Håkansson
Skolsköterska
Humleskolan och Gymnasieskolan 1912
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
emelie.hakansson@bromolla.se

Marii Nurmi
Specialpedagog (inriktning) tal och språk
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Kajsa Stína Albertsdottir
Språkpedagog
0456-82 22 90
kajsastina.albertsdottir@bromolla.se

Åsa H Sturk
Mottagningsansvarig för anpassad grund- och gymnasieskola
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Charlotte Lennartsson
Hörselpedagog
072-393 84 47
charlotte.lennartsson@hassleholm.se

Martin Thorsén
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Sidan senast uppdaterad: den 20 januari 2022