Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Elevhälsans specialpedagogiska insats

Vid den centrala elevhälsan finns som stöd till verksamheterna specialpedagoger med inriktning tal och språk samt flerspråkighet i förskola och skola. Specialpedagogernas insats är inom det språkliga området och vänder sig till barn och elever med språklig sårbarhet och deras lärmiljö. Samverkan sker med specialister vid behov. Specialpedagogerna har tystnadsplikt.

Förskolekonsulent/särskolesamordnare

Förskolekonsulent/särskolesamordnare är en resurs för elever och föräldrar som har insatser från habiliteringen samt för särskoleelever. Samverkan sker med specialister vid behov. Förskolekonsulent/särskolesamordnare har tystnadsplikt.

Kontakt

Håkan Ewerman
Chef elevhälsan
0456-82 23 66
(SMS 0709-17 11 28)
hakan.ewerman@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Maj Sjögren
Skolpsykolog
0456-82 23 49
(SMS 0709-23 30 95)
maj.sjogren@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Humleskolan
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Anna Kylbo
Skolkurator
Alvikenskolan
0709-23 31 09
anna.kylbo@bromolla.se

Liz Liljenberg
Skolkurator
Näsums skola, Edenryds skola, Gualövs skola
0456-82 20 96
(SMS 072-166 31 99)
liz.liljenberg@bromolla.se

Matilda Kristoffersson
Skolkurator
Dalaskolorna
0456-82 20 86
(SMS 0709-17 10 18)
matilda.kristoffersson@bromolla.se

Elisabeth Lindgren
Skolsköterska
Alvikenskolan, Edenryds skola
0456-82 21 35
(SMS 0709-17 11 35)
elisabeth.lindgren@bromolla.se

Maria Nilsson
Skolsköterska
Dalaskolorna
0456-82 21 48
(SMS 0709-17 11 48)
maria.nilsson@bromolla.se

Emelie Jönsson
Skolsköterska
Humleskolan
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)

Sofia Nilsson
Skolsköterska
Näsums skola, Gualövs skola
0456-82 22 61
(SMS 0709-23 30 56)
sofia.nilsson@bromolla.se

Christer Nilsson
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Marii Nurmi
Tal- och språkpedagog
0456-82 21 87
marii.nurmi@bromolla.se

Kajsa Stína Albertsdottir
Språkpedagog
0456-82 22 90
kajsastina.albertsdottir@bromolla.se

Åsa Holmqvist-Sturk
Förskolekonsulent/särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 augusti 2021