Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Utbildningsverksamhetens vision

Visionsdokument för Bromöllas utbildningsverksamhet.

Alla ska lyckas!

Utbildningsverksamhetens syfte är att ge alla barn det som de behöver för att lyckas i livet. Alla barn och elever ska trivas och känna sig trygga och stolta över sin förskola/ skola och sitt lärande. Vi ska arbeta för att barnen och eleverna ska tro både på sig själva och på framtiden.

Alla barn och elever ska få det stöd som behövs för att kunna utveckla sina färdigheter och förmågor. Lärmiljön ska vara utmanande och engagerande och bygga på barnens och elevernas inneboende Visiondokument Utbildning Bromölla kommunnyfikenhet. En inspirerande lärmiljö gör att barn, elever och lärare lär och har roligt tillsammans. Barn och elever ska känna att de har inflytande och att de är delaktiga i sin egen lärprocess.

Pedagogen - en viktig resurs
Vår viktigaste resurs är pedagogen, såväl när det handlar om att skapa en bra lärmiljö som att nå goda resultat. Pedagogen har ett stort ansvar och är i många fall den avgörande faktorn för barnets välbefinnande och utveckling.

Syfte med visionsdokumentet
Syftet med detta visionsdokument är att skapa en tydlig gemensam bild av vad förskolan, skolan, fritidshemmet och musikskolan ska uppnå. På detta sätt ska vi höja förväntningarna på alla – barn, elever, medarbetare, skolledare och politiker. Hur kan vi, tillsammans, skapa en verksamhet som ger våra barn och ungdomar förutsättningar att lyckas både i framtida studier, arbetsliv och vuxenliv? Barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare, ledare och politiker kan alla utifrån sin position bidra till att utveckla en bra förskola och skola i Bromölla.

Visionsdokument för Bromölla kommun utbildningsverksamhet.pdf

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sidan senast uppdaterad: den 13 december 2021