Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Hasselbackens förskola

Edenryds förskola

Välkommen till Edenryds förskola (Hasselbacken)!

Vår förskola ligger i lantlig miljö med närhet till hav, skogsdungar och ängsmark cirka 6 km utanför tätorten Bromölla, i den vackra byn Edenryd. Vi är en natur- och kulturförskola. Utegården är unik, den erbjuder barn och vuxna många utmaningar och möjligheter i nära anslutning till skola och fotbollsplan. Kom gärna och hälsa på oss!

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Vi har två avdelningar för förskolebarn till och med det år de börjar förskoleklass/skola. På Lillgården vistas de yngre barnen, 0-3 år. På Storgården finns de äldre barnen, 4-6 år. Vi arbetar projektinriktat och kvalitetsarbetet följs upp samt utvärderas via pedagogisk dokumentation och reflektion på olika sätt.

På Edenryds förskola

 • har alla lika värde
 • finns det tid och miljö som
 • utmanar och utvecklar

Edenryds förskolas ledord för alla som vistas på förskolan är

 • Trygghet
 • Glädje
 • Samverkan

Det görs möjligt genom att vi

 • bejakar varandras känslor, förmågor, intressen och behov
 • stödjer, respekterar och utmanar varandra
 • vill utvecklas och lära oss, både enskilt och i grupp
 • har en lärmiljö som inspirerar till lek och lärande både inom – och utomhus, där barnen får utmaningar, experimenterar, samtalar och provar på många olika sätt i de ”100 språken”
 • aktivt strävar efter att barnen får djupare relationer i sina upplevelser av sig själva och tillsammans med andra i en demokratisk anda
 • tar tillvara och låter barnens tankar och hypoteser bli utgångspunkten!

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkande behandling Edenryds förskola 2023

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster som till exempel gårdsfest på föskolans dag.

 

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Edenryds förskola
Östersjövägen 290, Edenryd
Box 18, 295 21 Bromölla

Ann-Louise Einarsson-Persson
Rektor
0456-82 23 74
(SMS 0709-17 13 47)
ann-louise.einarsson-persson@bromolla.se

Sara Svensson
Skoladministratör
Edenryds förskola, skola, fritidshem
0709-17 11 60
sara.svensson@skola.bromolla.se

Catarina Oskarsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
(SMS 0709-17 11 17)
catarina.oskarsson@skola.bromolla.se

Storgården (Krusbäret)
0456-82 25 78
(SMS 0709-23 30 25 )
hasselbacken.krusbaret@skola.bromolla.se

Lillgården (Smultronet)
0456-82 25 80
(SMS 0709-23 30 27 )
hasselbacken.smultronet@skola.bromolla.se

Storgården (Hallonet)
0456-82 25 81
(SMS 0709-17 12 67)
hasselbacken.hallonet@skola.bromolla.se

Lillgården (Vinbäret, telefonsvarare)
0456-82 25 79
(SMS 0709-23 30 26 )
hasselbacken.vinbaret@skola.bromolla.se

Köket
0456-82 26 96
(SMS 0721-58 18 61)

Sidan senast uppdaterad: den 8 maj 2024