Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Boenden

Boenden

I Bromölla kommun finns det olika former av boenden för äldre, för personer med funktionsnedsättning samt korttidsboende och familjehem.

För att bo på ett äldreboende, en gruppbostad, en servicebostad eller liknande måste du ha ett biståndsbeslut. Ansökan om biståndsbeslut görs hos kommunens biståndshandläggare.

Familjehem

Familjehem kan se väldigt olika ut, men det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda barn och ungdomar trygghet och en stabil hemmiljö.

Bostad med särskild service- gruppbostad, servicebostad

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om lägenhet i gruppbostad eller i servicebostad. I Bromölla kommun finns Korallen, Solsidan, Vallmon, Säven samt Gonarp som gruppbostäder och Tisteln som är servicebostad.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett boende där du vistas under en begränsad period, till exempel på grund av rehabilitering eller återhämtning. På Korsvångsgården finns avdelningen Fyren som är ett korttidsboende.

Äldreboenden

Ett äldreboende kan bli aktuellt för äldre personer när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst. Det finns fyra äldreboenden i kommunen varav två av boendena har avdelningar för dig som har en demenssjukdom.

Ansökan

Vill du få mer information eller ansöka om insats ska du kontakta biståndshandläggare.

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2022