Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Mellanlgaring av schaktmassor från E22:an

Näsums-upplaget

På Näsums-upplaget mellanlagras schaktmassorna som används till sluttäckning på Åsens återvinningscentral.

Karta Näsum.png

På Näsums-upplaget mellanlagras schaktmassorna som används till sluttäckning på Åsens återvinningscentral, schaktmassor som kommer från Trafikverkets arbete vid E22:an. 

Tanken med Näsums-upplaget är att kunna reglera transporterna i tid till Åsens avfallsanläggning för att på detta sätt minska belastningen genom Näsum och på Äskekärravägen. Transporter till Åsen sker med endast en lastbil och släp för att minimera påverkan genom Näsum. 

För mer information, kontakta:

Leif Fleron
E-post: leif.fleron@bromolla.se
Telefon: 0456-82 25 21

Ingemar Magnusson
E-post: ingemar.magnusson@lektus.se
Telefon: 070-749 49 76

Sidan senast uppdaterad: den 4 juni 2024