Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Hygienverksamheter

Från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar, som exempelvis fillers och botox.

Från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar, som exempelvis fillers och botox. Dessa behandlingar ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ändringar införs även gällande anmälningsplikten till kommunen för övriga hygienverksamheter, som utför behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg.

Den 1 juli 2021 trädde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling i kraft. Det innebär att anmälningsplikten nu omfattar även stickande/skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än enbart blodsmitta. Med annan smitta menas här alla olika typer av smittämnen som kan smitta en människa och orsaka infektioner. Det kan exempelvis vara bakterier, svamp och virus. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Med ändringen kan även barberare, nagelsalonger, håltagningsverksamhet och frisörer vara anmälningspliktiga om skärande/stickande instrument och verktyg används.

Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till Myndighetskontoret senast den 1 september 2021.

Kontakta Myndighetskontoret

Har du har frågor som handlar om yrkesmässig hygienisk verksamhet, kontakta Myndighetskontoret, myndighetskontoret@bromolla.se

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Blankett för anmälan

En del verksamheter kan behöva kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för närmare information om vad som gäller för deras verksamhet.

Vi hoppas kunna återkomma med mer information om vad lagändringen innebär längre fram och vilka verksamheter som berörs. Det är Socialstyrelsen som tolkar de nya reglerna och vi inväntar ytterligare information och vägledning från dem.

Mer information

Socialstyrelsen - Hälsoskydd och estetiska behandlingar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Sidan senast uppdaterad: den 13 juli 2022