Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Nedsågade och gallrade trästammar

Skogsgallring

Bromölla kommun har en skogsbruksplan och även tätorternas parker ingår i planen.

Arbete efter skogbruksplan

Bromölla kommun har en skogsbruksplan och även tätorternas parker ingår i planen. Skogsbruksplanen beskriver vilka åtgärder som ska göras var, och vid vilket tillfälle, under en tioårsperiod.

Röjning och gallring görs av flera skäl:

  • Öka tillgängligheten.
  • Öka tryggheten.
  • Ge invånarna underbara naturmiljöer att njuta av i sitt närområde.
  • Ge besökare minnesvärda skogs- och trädupplevelser att ta med sig.
  • Bevara och öka den kulturella och biologiska mångfalden.

Bevara och öka kulturell och biologisk mångfald

Kommunen har valt att arbeta för att bevara och öka den kulturella och biologiska mångfalden på kommunens mark enligt:

Eftersom vi lever i ett mångtusenårigt kulturlandskap, finns det mängder av djur, växter och svampar som blivit sällsynta för att de är beroende av gammal hävd. Detta gäller även träd och alla de tusentals organismer som lever på träden eller inuti dessa.

Röjning och gallring behövs i vissa områden för att öka antalet arter och individer – och ge dem stabila ekosystem, livsmiljöer, att leva i som tål naturliga förändringar.

Andra områden lämnas orörda, där livet gynnas av detta.

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 november 2022