Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Nedsågade och gallrade trästammar

Skogsgallring

Från och med måndag den 30 november och fram till jul kommer Bromölla kommun att utföra skogsarbeten i Valje och Bromölla tätorter.

Här kommer arbete att utföras

Arbete kommer att utföras i västra Valje, väster om vägen Petters backe samt i norra Valje, öster om Höjdvägen/sydväst om Bergsvägen samt i vissa delar nordost om BergSvägen.

Arbetet vid Petters backe väster om vägen kommer påverka motionsspåren från och med vecka 52. Under tiden arbetet pågår ber vi er ta annan väg.

I Bromölla är det vid Åbylyckorna vid E22 och bland annat i Möstadparken, Vattentornsparken, Kapellparken, vid Dalagatan, Östergatan, Kastanjevägen, Köpmannagatan/Edenrydsvägen och söder om Dalaskolan.

Röjning och gallring

Skogsarbetena omfattar röjning samt gallring. Röjningen görs i vissa områden eftersom träden där är så unga att röjning är lämpligast. I andra områden görs röjning som förberedelse för gallring. I viss ungskog kommer riset att ligga kvar, som näring till marken. I övriga områden transporteras ris och stammar till hämtningsplatser. Stigar återställs snarast möjligt.

Arbete efter skogbruksplan

Bromölla kommun har en skogsbruksplan och även tätorternas parker ingår i planen. Skogsbruksplanen beskriver vilka åtgärder som ska göras var, och vid vilket tillfälle under en tioårsperiod. Nu är tiden mogen. Nu finns det pengar. Därför sker röjning och gallring i slutet av 2020.

Röjning och gallring görs av flera skäl:

  • Öka tillgängligheten.
  • Öka tryggheten.
  • Ge invånarna underbara naturmiljöer att njuta av i sitt närområde.
  • Ge besökare minnesvärda skogs- och trädupplevelser att ta med sig.
  • Bevara och öka den kulturella och biologiska mångfalden.

Bevara och öka kulturell och biologisk mångfald

Kommunen har valt att arbeta för att bevara och öka den kulturella och biologiska mångfalden på kommunens mark enligt:

Eftersom vi lever i ett mångtusenårigt kulturlandskap, finns det mängder av djur, växter och svampar som blivit sällsynta för att de är beroende av gammal hävd. Detta gäller även träd och alla de tusentals organismer som lever på träden eller inuti dessa.

Röjning och gallring behövs i vissa områden för att öka antalet arter och individer – och ge dem stabila ekosystem, livsmiljöer, att leva i som tål naturliga förändringar.

Andra områden lämnas orörda, där livet gynnas av detta.

Kontakt vid frågor

Florence Eberhardt
Kommunekolog
0456-82 21 22
(SMS 0709-17 11 22)
florence.eberhardt@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 december 2020