Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Anmälan, avgifter och regler

Vad kan du söka till?

Du kan söka till de vanligaste förekommande instrumenten och sång. Vi har undervisning inom följande instrumentgrupper:

  • Stråkinstrument (fiol, cello, altfiol, cello, kontrabas). Vi erbjuder i första hand undervisning på fiol.
  • Klaviaturinstrument (piano och keyboard).
  • Bleckblåsinstrument (trumpet, valthorn, trombone och bastuba).
  • Träblåsinstrument (klarinett, saxofoner och tvärflöjt).
  • Sång (sången är inte uppdelad stämvis eller genrevis).
  • Slagverk (Trumset).

Anmälan

Du anmäler dig till musikskolan genom att fylla i och skriva ut vår anmälningsblankett Det finns tre alternativ (till exempel sång, gitarr, fiol) och det är viktigt att du fyller i alla tre alternativen! När det är lång kö kommer vi att erbjuda platser så långt det går även på andra och tredje alternativet. För närvarande är det lång kö på till exempel sång och gitarr! Vid läsårsstart har vi störst möjlighet att ta in nya elever. Då sker intagning kontinuerligt under de första veckorna.

När ansökan kommer in placeras du direkt i kön. Respektive lärare meddelar sedan så snart plats är ledig. Då får du också reda på dag och tid för din lektion. När du blir antagen till undervisningen stryks övriga alternativ från kö om du inte särskilt anger att du vill stå kvar på övriga sökalternativ!

Intagningsålder

  • Ämneskurs på instrument eller sång, elever från åk 2 med undantag för fiol som kan påbörjas från åk 1.
  • Grundkurs, elever från 6 års ålder.
  • Intagning till särskild ämneskurs prövas individuellt.

Avanmälan

Om du vill sluta på musikskolan behöver vi få besked om det så fort som möjligt så att vi kan ta in nya elever. Fyll i blanketten och lämna till musikskolan

Avgifter

Undervisningen i sig är kostnadsfri, du betalar endast en anmälningsavgift varje termin. Anmälningsavgiften ska betalas även om du börjar efter terminsstarten och den återbetalas inte om du slutar under terminens gång. Avgiften ska täcka delar av de administrativa kostnaderna för verksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige. Den beräknas på gällande basbelopp årsvis med olika procentandelar beroende på kursernas längd.

Anmälningsavgifter för 2019
Prisbasbeloppet är 46 500 kr
 
Ämneskurs per termin 740 kr (1,6% av prisbasbelopp)
Grundkurs rabatterad avgift 540 kr (samma som ovan med
200 kr i rabatt under två terminer)
Kortkurser 6-8 veckor  470 kr (1,0% av prisbasbelopp)
Kortkurser 3-5 veckor   280 kr (0,6% av prisbasbelopp)
Särskild ämneskurs hel termin 870 kr (1,9% av prisbasbelopp)
Instrumenthyra för termin 410 kr (0,9% av prisbasbelopp)

Kurslängd

Kortkurser avser inte att ersätta reguljär undervisning under läsåret. Kortkurser används bland annat om du startar sent under terminen, men även för vissa riktade insatser som ska vara avgränsade till innehåll och längd. Mer information finns under Kurser och grupper

Noter

Noter tillhanda hålles inte av musikskolan. Du måste själv hålla dig med ett undervisningsmaterial! Det finns möjlighet att köpa den vanligaste undervisningslitteraturen av oss till ett bra pris. Vi hjälper dig att välja det material som ska användas.

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar som ventiloljor/krämer och strängar, harts med mera får du också köpa själv.

Hyresinstrument

De instrument som vi kan hyra ut är stråkinstrument, träblåsinstrument och bleckblåsinstrument. Tillgången på hyresinstrument är begränsad och om du hyr du instrument av oss betalar du instrumenthyra. Hyrestiden är ett år! Gitarr, blockflöjt, slagverk och klaviaturinstrument finns inte till uthyrning.

Kontakt

Musikskolan
Storgatan 69 C, ingång från skolgården
Box 18, 295 21 Bromölla

Robin Duvald
Musikskolechef
0456-82 22 64
(SMS 0709-17 12 64)
robin.duvald@bromolla.se

Expedition
Helena Bergman
Administratör Alvikenskolan
0456-82 21 42
(SMS 070-923 31 14)
helena.bergman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 februari 2020