Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Anmälan, avgifter och regler

Vad kan du söka till?

Du kan söka till de vanligaste förekommande instrumenten och sång. Vi har undervisning inom följande instrumentgrupper:

  • Stråkinstrument (fiol, nyckelharpa).
  • Klaviaturinstrument (piano).
  • Bleckblåsinstrument (trumpet, valthorn, trombon och tuba).
  • Träblåsinstrument (klarinett, saxofon och tvärflöjt).
  • Sång (sången är inte uppdelad stämvis eller genrevis).
  • Slagverk (trumset).
  • Digital musik- och filmverkstad.

Anmälan

Välkommen med din ansökan till Musikskolan via länken här

Markera vilka kurser/ämnen du vill delta i (till exempel sång, gitarr, fiol). När det är lång kö kommer vi att erbjuda platser så långt det går och det är vid läsårsstart som vi har vi störst möjlighet att ta in nya elever. Då sker intagning kontinuerligt under de första veckorna.

När ansökan kommer in placeras du direkt i kön. Respektive lärare meddelar sedan så snart plats är ledig. Då får du också reda på dag och tid för din lektion. När du blir antagen till undervisningen stryks övriga alternativ från kö om du inte särskilt anger att du vill stå kvar på övriga sökalternativ!

Intagningsålder

  • Ämneskurs på instrument eller sång, elever från åk 2.
  • Musiklek, elever från 6 års ålder.
  • Kör från åk 1.

Avgifter

Undervisningen i sig är kostnadsfri, du betalar endast en anmälningsavgift varje termin. Anmälningsavgiften ska betalas även om du börjar efter terminsstarten och den återbetalas inte om du slutar under terminens gång. Avgiften ska täcka delar av de administrativa kostnaderna för verksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige. 

Nya avgifter:  
Ämneskurs per termin 500 kr 
Musiklek (6-8 år) 400 kr
Kortkurs  6-8 veckor  300 kr 
Kortkurs  3-5 veckor   150 kr 
Instrumenthyra för termin 250 kr 
Syskonrabatt barn 2 25 %
Syskonrabatt barn 3 50 %

Kurslängd

Kortkurser avser inte att ersätta reguljär undervisning under läsåret. Kortkurser används bland annat om du startar sent under terminen, men även för vissa riktade insatser som ska vara avgränsade till innehåll och längd. Mer information finns under Kurser och grupper

Noter

Noter tillhandahålles inte av musikskolan. Du måste själv hålla dig med ett undervisningsmaterial. Vi hjälper dig att välja det material som ska användas.

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar som ventiloljor/krämer och strängar, harts med mera får du också köpa själv.

Hyresinstrument

De instrument som vi kan hyra ut är stråkinstrument, träblåsinstrument och bleckblåsinstrument. Tillgången på hyresinstrument är begränsad och om du hyr du instrument av oss betalar du instrumenthyra. Hyrestiden är ett år! Gitarr, blockflöjt, slagverk och klaviaturinstrument finns inte till uthyrning.

Kontakt

Musikskolan
Storgatan 69 C, ingång från skolgården
Box 18, 295 21 Bromölla

Robin Duvald
Musikskolechef
0456-82 22 64
(SMS 0709-17 12 64)
robin.duvald@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 november 2023