Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Naturvård

Naturvård

Bromölla kommun bedriver ett kontinuerligt arbete för att stärka naturvärden både på land och i vatten. För den som är intresserad av natur finns det oändligt mycket att upptäcka och uppleva i Bromölla kommun.

Den norra delen av kommunen flankeras av de båda urbergen Västanåberget och Ryssberget, med en blockrik morän och stora hedbokskogar. Mellan bergen breder Holjeåns dalgång och dess odlingslandskap ut sig.

I väster finns Ivösjön, Skånes största och djupaste sjö. Sjön är i huvudsak näringsfattig och med ett klart vatten. Där bor bland andra några små kräftdjur, som är relikter från istiden, och cirka 25 olika fiskarter. Sjön hyser till exempel en relativt stark population av nissöga, en fiskart som annars är sällsynt i Europa, samt siklöja, flodnejonöga och nors. I och vid sjön finns ett rikt fågelliv.  

Strax österut finner vi Levrasjön, en slättsjö som bland annat är känd för sin lysande turkosa färgton och sina många kransalger. Färgen kommer sig av den stora mängden kalkpartiklar i vattnet, som bryter solens strålar på ett karaktäristiskt sätt. I öster utgör kommunens gräns också Skånes gräns mot Blekinge.

I söder, i övergången mot Kristianstadsslätten, är berggrunden kalkrik. I söder finns även vidsträckta beteslandskap, med odlingsrösen, stengärden och fägator. Här finns en flora och fauna som är beroende av en hävd med lång kontinuitet.

Utmed kusten i syd finns Skånes enda skärgård. Området är bland annat populärt bland häckande, rastande och övervintrande fåglar och som reproduktions- och uppväxtområde för fisk. Strandängarna hyser en karaktäristisk och sällsynt flora.

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 december 2022