Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Prislista Åsen

Taxa för mottagning av avfall och restprodukter på Åsens avfallsanläggning

Avfallstyp (kr/ton)  
Hushållsavfall  850
Park och trädgårdsavfall, komposterbart  400
Trä  
Obehandlat  200
Behandlat  300
Tryckimpregnerat trä  2500
Verksamhet, bygg- och rivningsavfall  
Brännbart 1000
Deponi 1250
Metallskrot  0
Schaktmassor  600
Stubbar 1000
Aska 1050
Asbest 1300
Konstruktionsmassor till sluttäckning  150
El och elktronik  
Elektronik som omfattas av Elretur  0
Elektronik som inte omfattas av Elretur 4 kr/kg
Kyl och frys som omfattas av producentansvaret  0
Kyl och frys som inte omfattas av producentansvaret  300
Frysdiskar (max 3,5 m)  750
Frysdiskar (> 3,5 m)  1500
Farligt avfall  Självkostnad
Vid felleverans eller uppsåtligt slarv  1500
Företagskort - viktklasser (pris exkl. moms)  
Upp till 2 ton/år  1000 kr
2-4 ton/år  2000 kr
4-6 ton/år  4000 kr
6-8 ton/år  6000 kr

 

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
avfallsanlaggning@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 september 2021