Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Prislista Åsen

Taxa för mottagning av avfall och restprodukter på Åsen

Avfallstyp (kr/ton)  
 Hushållsavfall  850
 Park och trädgårdsavfall, komposterbart  350
 Trä  
 Flisbart trä, obehandlat  150
 Flisbart trä, behandlat  250
 Tryckimpregnerat trä  2000
 Verksamhet, bygg- och rivningsavfall  
 Brännbart  800
 Deponi 1000
 Osorterat  1300
 Metall, skrot  0
 Schaktmassor  500
 Stubbar  700
 Aska  1050
 Asbest 1000
 Konstruktionsmassor till sluttäckning  150
 El och elktronik  
 Elektronik som omfattas av Elretur  0
 Elektronik som inte omfattas av Elretur 4 kr/kg
 Kyl och frys som omfattas av producentansvaret  0
 Kyl och frys som inte omfattas av producentansvaret  300
 Frysdiskar (max 3,5 m)  750
 Frysdiskar (> 3,5 m)  1500
 Farligt avfall  Självkostnad
 Vid felleverans eller uppsåtligt slarv  1500
 Företagskort - viktklasser (pris exkl. moms)  
 Upp till 2 ton/år  1000 kr
 2-4 ton/år  2000 kr
 4-6 ton/år  4000 kr
 6-8 ton/år  6000 kr

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning
Kaolinvägen 106-34
0456-82 25 21
(SMS 0709-17 11 29)
avfallsanlaggning@bromolla.se

Katharina Olin
Avfallsplanerare
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 april 2019