Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Asfalteringsarbete

Asfaltering och beläggning

Varje år lagar eller byter vi ut asfalt och beläggning på en del av de gator och vägar som kommunen ansvarar för.

Varje år lagar eller byter vi ut asfalt och beläggning på en del av de gator och vägar som kommunen ansvarar för. Arbetet sker främst under vår, sommar och höst.

Under vintern pågår planering av vilka gator och vägar som ska åtgärdas nästa år. Efter vintern påbörjas arbete med både större planerade asfalteringsarbete och underhållsarbete för att justera gropar och gupp.

Asfaltering/beläggning av en gata eller gång- och cykelväg innebär ofta mer arbete än att bara ”lägga ut” nytt material på befintligt. Arbetet kan föregås av bland annat sopning, kantskärning samt justering. Arbete med att korrigera och byta ut brunnar förekommer också. Ytterligare åtgärder som kan behövas är utläggning av stödremsor, målning av vägmarkeringar och sättning av kantstöd.

2023

November-december
Arbete med att byta ut brunnarna på Edenrydsvägen, Ljungvägen och Grenvägen är påbörjat. Det är planerat att asfalteringen ska göras innan årets slut men tidsplanen kan ändras beroende på väder och andra förutsättningar. 

2024

Planering pågår.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 december 2023