Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Systematiskt brandskyddsarbete

Förebyggande arbete

Att förebygga i räddningstjänstsammanhang syftar till att arbeta innan brand eller miljörelaterad olyckshändelse inträffar. Exempel på hur detta görs är genom tillsyn på olika verksamheter, så som samlingslokaler, viss industri, vårdanläggningar och skolor, för att kontrollera att vi kan vistas säkert på dessa platser.

Framför allt gäller det ju att kunna ta sig i säkerhet om det skulle börja brinna och om möjligt även kunna släcka eller begränsa branden i ett tidigt skede.

Detta arbete berör även vissa miljöfrågor samt till viss del egendomsskydd. Räddningstjänsten har också utbyte med andra myndigheter i samhället.

Genom riktad information och utbildningar som vi bedriver mot samhällets olika målgrupper kan en riskmedvetenhet beträffande brand och skador till följd av brand byggas upp.

Räddningstjänsten kan rådfrågas i brandskyddsfrågor. Ett exempel på detta är när byggherrar, arkitekter eller entreprenörer kontaktar oss vid ny- eller ombyggnationer. Sammanfattat kan man säga att den förebyggande verksamheten är att samhällsplanera ur ett riskperspektiv.

Brandskyddsarbete

För att ha en jämn hög nivå på brandskyddet i en anläggning behöver tekniken kontrolleras och brandskyddsorganisationen uppdateras regelbundet.

Att räddningstjänsten kommer och kontrollerar brandskyddet en gång per år eller i vissa fall vart annat eller vart fjärde år är inte tillräckligt, mycket kan gå sönder och sluta fungera under den tiden.

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA
Varje ägare och/eller hyresgäst måste därför regelbundet kontrollera och arbeta systematiskt med sitt brandskydd mellan räddningstjänstens besök. Det är viktigt att påpeka att det systematiska brandskyddsarbetet i sig kan kräva en dokumentation som finns hos er.

Skriftlig redogörelse
Som en del av den egna kontrollen ska ägarna till vissa anläggningar skicka in en skriftlig redogörelse över sitt brandskydd till räddningstjänsten. De nyttjanderättshavare som använder anläggningen ska hjälpa till med de delar som berör dem.
 
Brandskydd i flerbostadshus
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram material som handlar om brandskydd i flerbostadshus och som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i sådana byggnader.

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2016