Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bredband

Kommunikationer och bredband har stor betydelse i vårt samhälle och tillgång till ett välfungerande bredband får allt större betydelse för både näringsliv och privatpersoner. Rådande samhällsutveckling medför ständigt ökat behov av högre överföringskapacitet och IT och Internet kommer i framtiden att vara en lika viktig förutsättning som andra infrastruktursatsningar för en kommuns attraktivitet.

Utbyggnad efter långsiktig plan
Det är viktigt att utbyggnaden sker efter en långsiktig plan och kommunen arbetar därför efter en bredbandsstrategi som är ett vägledande dokument för den framtida utbyggnaden av bredband. Detta arbete sker i samarbete med Skånet. Det är dock viktigt att poängtera att bredbandsutbyggnad inte görs av kommunen utan av olika företag.

Tillsammans med 12 andra kommuner har Bromölla kommun, genomfört en förstudie  om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne. Rapporten från studien som färdigställdes i juni 2017 finns tillgänglig som pdf nedan.

Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne


Fiberföreningar
Boende måste själv ta initiativ och bilda så kallade fiberföreningar. Byalag, fiberföreningar och andra lokala utvecklingsgrupper på landsbygden kan söka ett flertal stöd för utbyggnaden. Vill du veta mer om vilka bidrag som finns att söka och vad kriterierna är för att få stöd beviljat, sök gärna mer information via länkarna till höger.

Fiber i centralorten Bromölla
Idag finns tillgång till fiber i centralorten Bromölla. På Bredbandswebben kan du fylla i din adress och få reda om din bostad är ansluten till fiber eller vilka möjligheter du har att få bredband.


Fiber i Bromölla kommuns byar - Gualöv, Näsum, Valje, Råby/Norreskog och Edenryd
Den 3 september 2015 tecknades ett samverkansavtal mellan Bromölla kommun och Telia. Det är dags för nästa steg i kommunens bredbandsutbyggnad och då är kommunens byar i fokus. I början på januari 2016 påbörjas en fiberkampanj som riktar sig till villor i Gualöv, Näsum, Valje, Råby/Norreskog och Edenryd.

Telia kommer att leverera ett öppet nät där du som kund kan välja mellan olika tjänsteleverantörer. Läs mer och beställ på www.oppenfiber.se 

Fiber till företag
Företag som är intresserade av att ansluta sig till fiber kan hitta mer information på www.telia.se/foretag/fiber.

Erbjudande till företag kommer längre fram men tyvärr finns det ingen klar tidplan. Vi återkommer med information om det så snart vi vet mer.

Jämför bredband
bredband.se får du hjälp med att hitta det bästa och billigaste bredbandet på valfri adress.

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2020