Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Skapande skola

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Barn och unga ska inspireras till och ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. De har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barn och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

 

För skolan

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet.

Som en jämförelse kan sägas att vid den senaste fördelningen räckte Skapande skola-anslaget till i genomsnitt cirka 235 kr/elev. Detta nyckeltal är beroende av hur många elever sammantaget som ingår i ansökningarna för ansökningsomgången.

Det är Kulturrådet som fördelar medel till Skapande skola

 

Skapande skola i Bromölla kommun


Från skrot till musikinstrument

Konst och workshops på Wanås Konst

  

Arbetsgrupp Skapande skola

Gualövs skola: Johan Rubin                
Näsums skola: Johan Rubin
Edenryds skola: Louise Nilsson
Dalaskolan Norra: Helen Eliasson/Janita Ferdinandsson
Dalaskolan Södra: Ingrid Lundh
Humleskolan: Mari Lichtenberg
Alvikenskolan: Therese Lövström/Therese Jacklander

Kontakt

Johan Rubin
Rektor
0456-82 27 30
(SMS 0709-17 10 75)
johan.rubin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 december 2018