Kommentera Skriv ut

Vilda djur

Vilda djur är en del av vår tillvaro, även om de kan orsaka störningar och irritation. De utgör oftast inte någon olägenhet för människors hälsa. Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller som stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.

Hittar du skadade och eller övergivna djur ska dun kontakta viltrehabiliterare. Så kallade övergivna djurungar är sällan övergivna utan har oftast sin mamma i närheten. För att ta hand om vilda djur mer än 48 timmar krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Naturvårdsverkets webbplats hittar du olika råd när det gäller bland annat:

  • Grävling under huset.
  • Orm på tomten.
  • Fladermöss.
  • Skadade vilda djur.

Fåglar

Myndighetskontoret får in en del klagomål på fåglar både vit- och svartfågel, dock främst råkor. Råkor är en social fågel som häckar i kolonier i stora träd runt om i Bromölla tätort. Råkorna är ett naturligt inslag i vår stadsmiljö och något vi får leva med. Råkorna är dessutom skyddade i artskyddsförordningen och utanför jakttid måste man ha dispens för att sätta in åtgärder vid häckningen. Mark- och miljööverdomstolen har prövat ett ärende från Helsingborg och bedömt att råkornas spillning i det fallet inte var att se som en olägenhet för människors hälsa liksom skränandet.

Ansvaret för att hantera fåglar som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.

Kontakt

Ann Karlsson
Miljöinspektör
0456-82 22 42
(SMS 0709-17 10 11)
ann.karlsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 juli 2017