Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Frågor och svar om fyrfack

Frågor och svar om fyrfack

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om fyrfack.

Tömningsschema

Har du frågor kring tömning av sopkärl eller vill ha tömningsschema kntakta Kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Måste jag ha två fyrfackskärl?

Ja, du måste ha två fyrfackskärl för att täcka alla avfallstyper.

Går det att få ett mindre kärl?

Nej, fyrfackskärlen finns bara i en storlek, 370 liter. Har du frågor om andra abonnemang kontakta Kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Jag bor ensam, får jag dela kärl med grannen?

Ja, upp till 3 hushåll kan dela kärl. Anmälan görs via blankett Anmälan om gemensamma avfallsbehållare

Kan jag hemkompostera?

Ja, anmäl till Myndighetsnämnden via blankett Anmälan kompostering matavfall Då lämnar du kärlets fack för matavfall tomt. Kontakta Kundtjänst avfall om du inte längre vill hemkompostera.

Även om du komposterar måste facket för matavfall finnas i kärlet, eftersom det töms i en sopbil med fyra olika stora fack. Om facket inte sitter på plats blir det svårt att hålla ditt avfall separerat.

Hur ställer jag kärlen på tömningsdagen?

På tömningsdagen ska kärlen stå vid tomtgränsen så nära den plats som möjligt där sopbilen stannar.

Fyrfackskärlen har tre hjul och är lätta att hantera. Det lilla hjulet är låsbart och ger stabilitet. Kärlet kan stå med det tredje hjulet utåt om det står på en plan hårdgjord yta och det är lätt för hämtningspersonalen att vända på det. Om det tredje hjulet står mot gatan får det vara låst på hämtningsdagen, annars ska det vara olåst.

Hur töms kärlen?

Kärlen töms i en sopbil med fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Varje material hålls åtskilt.

Vad händer med mitt sorterade avfall?

Avfallet som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt.

Förpackningar och tidningar/returpapper skickas till återvinningsindustrier som till stor del återvinner dem till nya produkter, förpackningar och tidningar.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.

Papper i förpackningar blir till nya pappersförpackningar

Plast i förpackningar eldas för att ge hela processen energi.

Matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.

Restavfall förbränns och ger energi i form av el och värme.
Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar jordens ändliga resurser eftersom inga nya råvaror förbrukas. Dessutom går det åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

Finns återvinningsstationerna kvar?

Återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar i kommunen drivs av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och det bestämmer själva om framtiden för återvinningsstationerna. 

På Åsens avfallsanläggning kan du alltid lämna förpackningar, tidningar och returpapper.

Hur gör jag om något fack i kärlet blir fullt?

Först försöker du platta till avfallet, framförallt pappersförpackningar och plast, så att mer får plats i facket. Stoppa ner mjuk plast i till exempel en brödpåse, packa ihop ordentligt och knyt ihop påsen. Då slipper vi ta hand om plast som blåser omkring under omlastningen på Åsens avfallsanläggning.

Du kan också lämna förpackningarna vid en återvinningsstation eller på vår bemannade återvinningscentral på Åsen.

Har du problem med att restavfallsfacket blir fullt – testa att använda små påsar och tryck ut all luft, Sortera också bort allt återvinningsbart material.

Det som blivit över kan du förvara och lägga i tunnan till nästa tömning. Dessutom kan du beställa en extra tömning eller en extra tunna mot en avgift om facken är fulla regelbundet.

Här finns tips på du packar smart för att få plats med mer i kärlen

Får jag byta plats på sorteringskärlens dekaler?

Nej, du får inte flytta dekalerna i sorteringstunnorna för att öka platsen för vissa material. Allt måste läggas i rätt fack för att materialen ska hamna rätt i sopbilen vid tömning. 

Vilket material är förpackningen gjort av?

På de allra flesta förpackningar står det vad de ska sorteras som. Är du ändå osäker kan du kika i vår sorteringsguide eller höra av dig till kundservice avfall.

Röda miljöboxen

Alla hushåll ska ha tillgång en röd miljöbox för farligt avfall, ljuskällor, småelektronik och batterier. Har du ingen miljöbox så hör du av dig till kundservice avfall.

För att få boxen tömd ställer du ut samtidigt som något av dina kärl ska tömmas.

Läs mer om sortering och förpackning av avfallet i den röda miljöboxen

Hur får jag fler papperspåsar till matavfallet?

Bor du i villa eller fritidshus klämmer du bara fast en matavfallspåse i locket på Kärl 1 vid tömningsdagen. Chaufförerna ser till att du får nya påsar levererade. En bunt med påsar räcker i ungefär 6 månader.

Bor du i lägenhet får du matavfallspåsar och hållare genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Kan jag välja en annan indelning på facken? 

Nej, indelningen är gjord för att hålla isär avfallet genom hela återvinningskedjan. När fyrfackskärlet töms har lastbilen separata fack för alla avfallstyper. På omlastningsstationen töms varje fraktion i lastbilen separat.

Varför kan inte plast- och pappersförpackningar ligga i kärl 1?

Varje kärl innehåller två större fack och två mindre fack. I de stora facken finns restavfall, matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar som tar mest plats.

Matavfall och restavfall finns i kärl 1 eftersom det är viktigt att dessa material hämtas varannan vecka. Därför hamnar pappers- och plastförpackningar i kärl 2 som töms var fjärde vecka.

Ska avfallet läggas i påsar först eller direkt i fyrfackskärlen?

Matavfall sorteras i papperspåsar avsedda för matavfall och restavfallet lägger du i en soppåse. Allt annat kan du lägga direkt i fyrfackskärlens behållare. På insidan av kärlen finns dekaler som visar vilken avfallstyp som ska läggas i varje fack.

Vad ska jag tänka på för att göra kärlen åtkomliga?

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att göra vägen fram till sopkärlen framkomlig och fri från hinder. Tänk på att skotta bort snön och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar inte hindrar sophämtningen.

Hur sorterar jag olika förpackningar?

I sorteringsguiden får du tips och råd om hur du sorterar de vanligaste typerna av avfall.

Här kan du ladda hem sorteringsguiden för villor fritidshus

Sorteringsguide sopor.nu

Vad gör jag med andra glasföremål än flaskor och burkar?

I fyrfackskärlen får du bara slänga glasförpackningar. Dricksglas, fönsterglas, porslin, speglar, kristallglas, glasprydnader, dekorativa glasburkar och glas-keramik ska inte läggas i kärlet, utan lämnas till återvinningscentralen. Glödlampor sorteras som el-avfall i den röda boxen, pantflaskor lämnas till butiken.

Kan jag slänga bestick och metallskrot i facket för metallförpackningar?

Nej, i fyrfackskärlet får du bara slänga metallförpackningar. Annat metallskrot, till exempel bestick av metall ska lämnas på återvinningscentralen i containern för metallskrot.

Kan jag lägga matavfallet i plastpåsar istället för papperspåsar?

Nej, matavfallet får bara läggas i papperspåsen som du får av oss. Matavfallet skickas iväg för att rötas och bli biogas. Plast stör den processen.

Får jag slänga grenar och blommor i matavfallet?

Nej. Vi tar inte emot trädgårdsavfall och blommor i matavfallssorteringen. Lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentralen eller beställ ett separat abonnemang där vi hämtar trädgårdsavfallet hemma hos dig.

Måste förpackningarna vara rena när jag slänger dem?

Nej, du behöver inte tvätta förpackningar innan du lägger dem i kärlen, men de måste vara tomma. Men det kan ju vara trevligt både för dig och för de som hanterar förpackningarna om du sköljer ur dem. Använd gärna kallvatten eller återanvänd diskvattnet.

Vad innebär fyrfack om jag bor i lägenhet?

Du som bor i lägenhet fortsätter med ditt befintliga insamlingssystem. Redan idag har vissa lägenheter tillgång till full källsortering i gemensamma miljörum. Du som bor i lägenhet sorterar mat och restavfall i separata kärl. Matavfall soretas i papperspåse som tillhandahålls av kommunen. Använd alltid papperspåsen till matavfall.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontakta din fastighetsägare. Kommunen kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ställa i ordning ett utrymme eller en plats som möjliggör sortering av avfall.

Sorteringsguide lägenhet.jpg

Här kan du ladda ner sorteringsguiden för lägenheter

Sorteringsguide sopor.nu

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 februari 2022