Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Frågor och svar om fyrfack

Frågor och svar om fyrfack

Här hittar du svaren på den vanligaste frågorna i samband med införandet av ett nytt fyrfackssystem i Bromölla kommun under 2021.

Varför ska vi ha ett nytt insamlingssystem?

Det finns flera skäl till att Bromölla kommun väljer att införa fyrfacksinsamling

 • Det blir lätt att sortera rätt. Erfarenheten är att hushållens avfallssortering ökar markant om det är enkelt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

 • Systemet är miljövänligt, resurseffektivt och bidrar till ett mer hållbart samhälle

 • Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material

 • Mer material kan cirkuleras och återvinnas till nya produkter, vilket är miljövänligt och resurseffektivt

 • Hushållens biltransporter till återvinningsstationer minskar när förpackningar och returpapper kan lämnas vid bostaden

 • Ökad sortering minskar mängden material som går till förbränning

 • Fyrfackskärl leder till färre transporter genom att insamling av förpackningar och tidningar/returpapper sker i samma system som mat- och restavfallet

 • Nya lagar kräver att alla svenska bostadsfastigheter ska erbjudas ett system för bostadsnära insamling senast den 1 april 2025.
  Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 
  Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Grannarna fick kärl, men inte jag. Vad gör jag?

Kontakta kundtjänst för avfall för besked.

Tömningsschema fyrfackskärl

Under vecka 18 börjar vi skicka ut tömningsscheman för 2021 till alla med fyrfackskärl. Sätt gärna upp schemat på kylskåpet eller lägg in som påminnelser i din kalender. Har du frågor om din tömning Kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Vad kostar fyrfackskärlen?

När fyrfacksinsamlingen börjar införs även en ny avfallstaxa och nya föreskrifter. Den nya avfallstaxan har antagits av kommunfullmäktige, vann laga kraft den 12 januari och gäller från den 1 april 2021.
Vid ett normalabonnemang med två stycken fyrfackskärl ligger den årliga avgiften på 2470 kr, inklusive moms.

 • Den som idag har ett normalabonnemang med ett 140 liters kärl får en årlig höjning med 120 kr, då får man tänka på den ökade servicen man får för endast 10 kr mer i månaden
 • Den som idag har ett normalabonnemang med ett 240 liters kärl får en årlig sänkning med 530 kr

När börjar jag betala för mina fyrfackskärl?

Avgiften för fyrfackskärlen gäller från den 1 april 2021. För att få en rationell hantering och administration kommer allas avgift ska vara oförändrad under denna period, vilket innebär att du fortsätter att betala för det abonnemang du har nu tills den nya taxan börjar gälla den 1 april.

Måste jag ha två fyrfackskärl?

Ja, du måste ha två fyrfackskärl för att täcka alla avfallstyper.

Går det att få ett mindre kärl?

Nej, fyrfackskärlen finns bara i en storlek, 370 liter.

Jag bor ensam, får jag dela kärl med grannen?

Ja, om du kontaktar oss innan fyrfack införs hos dig och förklarar situationen så ska vi försöka lösa det. Glöm bara inte att fråga grannen först. Kärlen får delas mellan högst 3 hushåll.

Jag delar kärl idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, abonnemanget för delning fortsätter att gälla automatiskt när fyrfackskärlen införs. Fyrfackskärlen levereras till fastigheten där sopkärlet står idag. Kontakta oss bara om du inte längre vill dela kärl.

Kan jag fortsätta att hemkompostera?

Ja om du har anmält till myndighetsnämnden att du hemkomposterar så kan du kan fortsätta göra det. Då lämnar du kärlets fack för matavfall tomt. Kontakta oss bara om du inte längre vill hemkompostera.

Även om du komposterar måste facket för matavfall finnas i kärlet, eftersom det töms i en sopbil med fyra olika stora fack. Om facket inte sitter på plats blir det svårt att hålla ditt avfall separerat.

Påverkas mitt abonnemang för trädgårdsavfall?

Insamlingen av trädgårdsavfall påverkas inte när vi inför fyrfackssystemet. Ditt abonnemang för trädgårdsavfall fortsätter som vanligt.

Vad innebär fyrfack om jag bor i lägenhet?

Du som bor i lägenhet fortsätter med ditt befintliga insamlingssystem. Redan idag har vissa lägenheter tillgång till full källsortering i gemensamma miljörum. Men när vi inför fyrfack i villor och fritidshus påverkas din sortering i praktiken eftersom vi byter ut den gröna plastpåsen för matavfall mot papperspåsar. Därefter ska du alltid använda papperspåse till matavfallet och slänga det och restavfallet i olika kärl. 

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontakta din fastighetsägare. Kommunen kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ställa i ordning ett utrymme eller en plats som möjliggör sortering av avfall.

Hur ställer jag kärlen på tömningsdagen?

På tömningsdagen ska kärlen stå vid tomtgränsen så nära den plats som möjligt där sopbilen stannar.

Fyrfackskärlen har tre hjul och är lätta att hantera. Det lilla hjulet är låsbart och ger stabilitet. Kärlet kan stå med det tredje hjulet utåt om det står på en plan hårdgjord yta och det är lätt för hämtningspersonalen att vända på det. Om det tredje hjulet står mot gatan får det vara låst på hämtningsdagen, annars ska det vara olåst. (Du får skriftlig information hemskickad om detta.)

Hur töms kärlen?

Kärlen töms i en sopbil med fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Varje material hålls åtskilt.

Vad händer med mitt sorterade avfall?

Avfallet som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt.

Förpackningar och tidningar/returpapper skickas till återvinningsindustrier som till stor del återvinner dem till nya produkter, förpackningar och tidningar.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.

Papper i förpackningar blir till nya pappersförpackningar

Plast i förpackningar eldas för att ge hela processen energi.

Matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.

Restavfall förbränns och ger energi i form av el och värme.
Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar jordens ändliga resurser eftersom inga nya råvaror förbrukas. Dessutom går det åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

Finns återvinningsstationerna kvar?

Återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar i kommunen drivs av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och det bestämmer själva om framtiden för återvinningsstationerna. 

På Åsens avfallsanläggning kan du alltid lämna förpackningar, tidningar och returpapper.

Hur gör jag om något fack i kärlet blir fullt?

Först försöker du platta till avfallet, framförallt pappersförpackningar och plast, så att mer får plats i facket. Stoppa ner mjuk plast i till exempel en brödpåse, packa ihop ordentligt och knyt ihop påsen. Då slipper vi ta hand om plast som blåser omkring under omlastningen på Åsens avfallsanläggning.

Du kan också lämna förpackningarna vid en återvinningsstation eller på vår bemannade återvinningscentral på Åsen.

Har du problem med att restavfallsfacket blir fullt – testa att använda små påsar och tryck ut all luft, Sortera också bort allt återvinningsbart material.

Det som blivit över kan du förvara och lägga i tunnan till nästa tömning. Dessutom kan du beställa en extra tömning eller en extra tunna mot en avgift om facken är fulla regelbundet.

Här finns tips på du packar smart för att få plats med mer i kärlen

Får jag byta plats på sorteringskärlens dekaler?

Nej, du får inte flytta dekalerna i sorteringstunnorna för att öka platsen för vissa material. Allt måste läggas i rätt fack för att materialen ska hamna rätt i sopbilen vid tömning. 

Vilket material är förpackningen gjort av?

På de allra flesta förpackningar står det vad de ska sorteras som. Är du ändå osäker kan du kika i vår sorteringsguide eller höra av dig till kundservice avfall.

Vad händer med den röda miljöboxen?

Alla hushåll ska fortsätta att använda den röda miljöboxen för farligt avfall, ljuskällor, småelektronik och batterier. Har du ingen miljöbox så hör du av dig till kundservice avfall.

För att få boxen tömd ställer du ut samtidigt som något av dina kärl ska tömmas.

Läs mer om sortering och förpackning av avfallet i den röda miljöboxen

Hur får jag fler papperspåsar till matavfallet?

Bor du i villa eller fritidshus klämmer du bara fast en matavfallspåse i locket på Kärl 1 vid tömningsdagen. Chaufförerna ser till att du får nya påsar levererade. En bunt med påsar räcker i ungefär 6 månader.

Bor du i lägenhet får du matavfallspåsar och hållare genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Får jag nya tömningsdagar?

Vi behåller samma tömningsdag i så stor utsträckning som möjligt, men det kan bli en del förändringar. Om du får ändrade tömningsdagar så meddelar vi dig. 

Jag fick nya fyrfackskärl, men de gamla står kvar. Vad gör jag?

Har dina kärl inte har blivit hämtade inom några dagar, så kontakta vår kundtjänst för avfall på avfall@bromolla.se Skriv din adress eller ditt kundnummer i mejlet så ser vi till att dina kärl tas om hand.

Kan jag välja en annan indelning på facken? 

Nej, indelningen är gjord för att hålla isär avfallet genom hela återvinningskedjan. När fyrfackskärlet töms har lastbilen separata fack för alla avfallstyper. På omlastningsstationen töms varje fraktion i lastbilen separat.

Varför kan inte plast- och pappersförpackningar ligga i kärl 1?

Varje kärl innehåller två större fack och två mindre fack. I de stora facken finns restavfall, matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar som tar mest plats.

Matavfall och restavfall finns i kärl 1 eftersom det är viktigt att dessa material hämtas varannan vecka. Därför hamnar pappers- och plastförpackningar i kärl 2 som töms var fjärde vecka.

Ska avfallet läggas i påsar först eller direkt i fyrfackskärlen?

Matavfall sorteras i papperspåsar avsedda för matavfall och restavfallet lägger du i en soppåse. Allt annat kan du lägga direkt i fyrfackskärlens behållare. På insidan av kärlen finns dekaler som visar vilken avfallstyp som ska läggas i varje fack.

Hur kommer jag igång?

Ett startpaket levereras tillsammans med dina fyrfackskärl. Där finns informationsmaterial, en bunt med matavfallspåsar och en påshållare till matavfallspåsarna.

OBS! Glöm inte att titta efter startpaket i fyrfackskärlet så att det inte tippas i sopbilen vid nästa tömning!

Vilken färg har kärlen?

De är grå.

Vad ska jag tänka på för att göra kärlen åtkomliga?

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att göra vägen fram till sopkärlen framkomlig och fri från hinder. Tänk på att skotta bort snön och sanda fram till kärlen under vintertid. Se till att grenar, buskar eller parkerade bilar inte hindrar sophämtningen.

Hur sorterar jag olika förpackningar?

I sorteringsguiden får du tips och råd om hur du sorterar de vanligaste typerna av avfall.

Här kan du ladda hem sorteringsguiden

Sorteringsguide sopor.nu

Vad gör jag med andra glasföremål än flaskor och burkar?

I fyrfackskärlen får du bara slänga glasförpackningar. Dricksglas, fönsterglas, porslin, speglar, kristallglas, glasprydnader, dekorativa glasburkar och glas-keramik ska inte läggas i kärlet, utan lämnas till återvinningscentralen. Glödlampor sorteras som el-avfall i den röda boxen, pantflaskor lämnas till butiken.

Kan jag slänga bestick och metallskrot i facket för metallförpackningar?

Nej, i fyrfackskärlet får du bara slänga metallförpackningar. Annat metallskrot, till exempel bestick av metall ska lämnas på återvinningscentralen i containern för metallskrot.

Kan jag lägga matavfallet i plastpåsar istället för papperspåsar?

Nej, matavfallet får bara läggas i papperspåsen som du får av oss. Matavfallet skickas iväg för att rötas och bli biogas. Plast stör den processen.

Får jag slänga grenar och blommor i matavfallet?

Nej. Vi tar inte emot trädgårdsavfall och blommor i matavfallssorteringen. Lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentralen eller beställ ett separat abonnemang där vi hämtar trädgårdsavfallet hemma hos dig.

Måste förpackningarna vara rena när jag slänger dem?

Nej, du behöver inte tvätta förpackningar innan du lägger dem i kärlen, men de måste vara tomma. Men det kan ju vara trevligt både för dig och för de som hanterar förpackningarna om du sköljer ur dem. Använd gärna kallvatten eller återanvänd diskvattnet.

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 maj 2021