Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Skattesats

Du som bor i Bromölla kommun betalar 33,74 kr i skatt per hundra kronor. Av denna skatt, som kallas kommunalskatt, går 22,56 kr till Bromölla kommun och 11,18 kr till landstinget (Region Skåne).

Utöver kommunalskatt betalar alla medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem betalar endast begravningsavgift.

Kontakt

Ekonomienheten
Storgatan 48
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 (vx)

Emma Krüger
Ekonomichef
0456-82 20 92
(SMS 0709-17 14 77)
emma.kruger@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 april 2024