Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Mur och plank

Tänker du bygga en mur eller ett plank på din tomt? Då krävs bygglov.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank. Från denna bygglovsplikt finns dock vissa undantag.

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns vissa undantag från lovplikten.

Plan- och bygglagen (PBL) kunskapsbank - Mur och plank

Tänk på att staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, till exempel häckar.

För en- och tvåbostadshus finns undantagsregler som innebär att murar eller plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset inte kräver bygglov om höjden inte överstiger 1,8 meter. De får dock inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset på tomten. De får inte placeras närmare tomtgränsen mot granne än 4,5 meter.

Sidan senast uppdaterad: den 15 oktober 2020