Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Mur och plank

Tänker du bygga en mur eller ett plank på din tomt? Då kan det krävas bygglov.

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att bygga plank och murar. När det gäller vid vilken höjd ett staket eller plank kräver bygglov, gör myndighetsnämnden följande tolkning av plan- och bygglagen:

  • Staket eller plank som har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad på minst 50 % kräver inte bygglov, max 1,8 meter. Glas och plexi är inte ”öppet”.
  • Staket och murar som är högst 0,8 meter från marken kräver inte bygglov.
  • Staket som är högre än 0,8 meter från marken räknas som plank och kräver bygglov.

Tänk på att staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, t.ex. häckar.

För en- och tvåbostadshus finns undantagsregler som innebär att murar eller plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset inte kräver bygglov om höjden inte överstiger 1,8 meter. De får dock inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset på tomten. De får inte placeras närmare tomtgränsen mot granne än 4,5 meter.

Om grannar som berörs godkänner att plank och murar placeras närmare än 4,5 meter, krävs inte bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Man har inte rätt att uppföra plank och murar på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas (prickmark), då krävs det bygglov.

Telefontider på byggkontoret

Tisdag kl. 10-12 samt onsdag kl. 13-15

Boka tid om du vill besöka oss

E-post: catharina.alexis@bromolla.se (ange fastighetsbeteckning och ärende)
Telefon: 0456-82 21 95 (telefontid tisdag 10-12, onsdag 13-15)

Har du ett pågående ärende hos oss och önskar komplettera eller tillföra ny information kontakta oss helst via e-post, men det går även bra att ringa när vi har telefontid eller boka tid för ett besök.

Om vi behöver kompletteringar, information eller kommunicera i pågående ärenden hör vi av oss, annars handläggs ditt ärende i turordning och du får besked så fort som möjligt.

Kontakt

Lucas Edvardsson
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75 (telefontid tisdag 10-12, onsdag 13-15)
myndighetskontoret@bromolla.se

Anders Bondeson
Bygglovshandläggare
0456-82 23 58 (telefontid tisdag 10-12, onsdag 13-15)
myndighetskontoret@bromolla.se

Catharina Alexis
Bygglovsadministratör
0456-82 21 95 (telefontid tisdag 10-12, onsdag 13-15)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 oktober 2019