Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Humleskolan

Humleskolan

Humleskolan är en treparallellig skola för grundskolans högre årskurser med cirka 260 elever.

Vårt upptagningsområde består av fyra F-6 skolor. Alvikenskolan, som ligger i direkt anslutning till vår skola och tre "byskolor" i Näsum, Gualöv och Edenryd. Detta innebär att en stor del av våra elever åker buss till skolan varje dag.

Hos oss kan eleverna välja att ha tillval, de tillvalen som finns är musik och fotboll. Fotbollstillvalet har ett samarbete med fotbollsklubben IFÖ Bromölla och musiktillvalet har ett samarbete med den kommunala musikskolan. När man väljer att ha tillval så väljer man även att ha en timme extra och som elevens val så har man sitt tillval.

Humleskolan är indelad i tre arbetslag, A, B och C. Dessa arbetslag har sin egen korridor med entré, klassrum, grupprum, NO-sal och matsal. Varje arbetslag består av årskurs 7, 8 och 9, cirka 7 lärare och en hemvärd. Lärarna samarbetar även i ämneslag.

Vi har elevhälsoteam och resursarbetslag som arbetar lagövergripande med lärmiljö, anpassningar och svenska

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

Elevinflytande
Skolan har elevråd som träffas flera gånger per termin.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Alla intresserade vårdnadshavare är välkomna! Minnesanteckningar finns att läsa i InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete

Plan mot kränkande behandling Humleskolan 2021

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel schema.

Kontakta skolassistent/skoladministratör gällande inloggningsuppgifter och lösenordsbyte i InfoMentor.

Så arbetar vi
Våra lokaler är anpassade för en naturlig uppdelning i Arbetslag. Elever från årskurs 7, 8 och 9 bildar tillsammans med pedagoger, elevassistenter och hemvärd, 3 lag med hemvist i respektive lokaler. Varje arbetslag har en egen matsal. Gemensamma lokaler har vi i skolans entréhall och lektionssalarna för musik, bild, slöjd, hemkunskap och Idrott. I grupperna för moderna språk och elevens val blandas elever från de olika lagen.

Vi vill arbeta med trygghet, studiero, delaktighet och ökad måluppfyllelse som våra mål. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal och elever att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra för att motverka mobbing. Vi uppmärksammar mobbning och kränkning med en anteckning som utreds och lämnas vidare till skolchefen.

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vi samverkar med elevråd, elevskyddsombud och föräldrarnas samrådsgrupp för elevens bästa. Det finns tillgång till digitala läromedel via Inläsningstjänst och Digilär för alla och alla elever erbjuds lånedator med hemlån. I början av varje termin genomförs utvecklingssamtal och mitt i terminen har skolan utvecklingskonferenser kring varje klass. Allt för att följa elevernas utveckling och uppmärksamma eventuella problem.

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Humleskolan har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med pedagoger och övrig personal arbetar förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka och tar emot ärenden som uppmärksammats i skolan. Många gånger är det i samverkan med BUP, Socialtjänsten eller Barnhabiliteringen. I elevhälsoteamet deltar rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, logoped och studie- och yrkesvägledare.

Infomentor

Infomentor

Vi använder lärplattformen Infomentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i Infomentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Ledighet för elev

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet. Läs mer

Kontakt

Humleskolan
Tians väg 75
Box 18, 295 21 Bromölla

Expedition
Julia Karlsson
Skolassistent Humleskolan
0456-82 21 31
julia.karlsson@bromolla.se

Martin Grengby
Rektor
0456-82 23 99
(SMS 0709-23 30 42)
martin.grengby@bromolla.se

Mari Lichtenberg
Bitr rektor
0456-82 25 82
(SMS 0709-17 14 00)
mari.lichtenberg@bromolla.se

Madeleine Holmquist
Skolkurator
Humleskolan
0456-82 23 48
(SMS 0709-17 13 48)
madeleine.holmquist@bromolla.se

Anna Svensson Sehic
Skolsköterska
Humleskolan
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
anna.svenssonsehic@bromolla.se

Marcus Svensson
Studie- och yrkesvägledare, Humleskolan
0456-82 20 46
(SMS 0709-17 13 96)
marcus.svensson@bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 januari 2021