Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kommunstyrelsen med utskott

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. De bereder ärenden inför kommunfullmäktige och har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Mötena är inte offentliga, men alla kan ta del av kallelse och handlingar inför mötet.

Under kommunstyrelsen finns fyra utskott:

Allmänna utskottet
Individutskottet
Omsorgs- och ungdomsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet

I utskotten bereds ärenden inför kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsens presidium

Jenny Önnevik (S), ordförande
Filip Persson (SD), 1:e vice ordförande
Marianne Francke (S), 2:e vice ordförande 
 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommande möte

Kallelse/handlingar till kommunstyrelsens nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på kommunstyrelsens möten

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 december 2021