Kommentera Skriv ut

Kommunstyrelsen med utskott

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. De bereder ärenden inför kommunfullmäktige och har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Mötena är inte offentliga, men alla kan ta del av kallelse och handlingar inför mötet.

Under kommunstyrelsen finns fyra utskott:

Allmänna utskottet
Omsorgsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet
Utskottet för utbildning, kultur och fritid
I utskotten bereds ärenden inför kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsens presidium

Bild på Jenny Önnevik

Jenny Önnevik (S),
Ordförande

Bild på Rolf Mårtensson

Rolf Mårtensson (M)
1:e vice ordförande

Bild på Gudrun Bengtsson

Gudrun Bengtsson (SD)
2:e vice ordförande

 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommande möte

Nedan ser du vilka ärenden som ska tas upp på nästa möte.

Kallelse/handlingar till kommunstyrelsens möte den 7 november (pdf, 20 MB, dokumentet innehåller 257 sidor).

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på kommunstyrelsens möten.

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 november 2018