Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Vatten och avlopp

Bromölla Energi och Vatten (BEVAB) ansvarar för av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Bromölla kommun.

Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) sköter driften av anläggningarna. 

Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Den kommunala vatten- och avloppsplanen (VA-planen) ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda.

Vatten- och avloppspolicy (VA-policy)

Sidan senast uppdaterad: den 17 augusti 2020