Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Fritidshem

Fritidshemsverksamhet bedrivs vid samtliga skolor för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Här vistas eleverna under den tid av dagen de är lediga från förskoleklass eller grundskola. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Dess uppgift är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
 
I Bromölla kommun finns fem kommunala fritidshem och en fritidsklubb (för elever som går på Alvikenskolan). I kommunen finns inga privata alternativ. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler. För de yngsta eleverna bedrivs verksamheten i skola och fritids med delvis samma personal. Här umgås eleverna tillsammans med kompisar och lär sig att lösa problem både självständigt och i grupp. Eleverna får, förutom stimulans i sin utveckling och i sitt lärande, lära sig att ta ansvar och vara delaktiga i olika beslut som  gäller deras fritid.

Bromölla kommun strävar efter att ha en hög andel högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmen.

I Bromölla har du som arbetar obekväma arbetstider möjlighet att få fritidshem på kvällar, nätter och helger.

Nattugglan, som finns på Törnsångarens förskola, har öppet alla dagar året runt.

Riktlinjer för fritidshem på obekväm arbetstid

Vid fritidshemmets kompetensutvecklingsdagar och under sommarlovet stänger fritidshemmen sin ordinarie verksamhet, verksamheten samordnas mellan fritidshemmen i kommunen. Kan inte vårdnadshavarna ordna tillsyn för sina barn under denna tid ordnar vi plats på ett annat fritidshem i kommunen. Det kan innebära att barnen får vara på ett annat fritidshem och träffa annan personal.  Information om tider finns på sidan om Läsårstider 

Sammanslagning av fritids under sommaren (v28 - v31) 

Under sommaren när många barn är lediga stänger fritidshemmen sin ordniarie verksamehet, verksamheten samordnas mellan fritidshemmen i kommunen. Det betyder att ditt barn tillfälligt kan få gå på ett annat fritids under bveckorna v28 - v31. Barnschema lämnas in senast 30 april. 

Barnschema för sommarsemestern v28-v31

Mer information

Har du frågor angående inkomstuppgifter, ansökan, placering och uppsägning av fritidshemsplats kontakta systemförvaltare Beatrice Ams, 0456-82 22 75.
 
Har du frågor angående schemauppgifter, kontakta personal/rektor.
Sidan senast uppdaterad: den 3 december 2021