Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Fritidshem

Fritidshemsverksamhet bedrivs vid samtliga skolor för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Här vistas eleverna under den tid av dagen de är lediga från förskoleklass eller grundskola. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Dess uppgift är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
 
I Bromölla kommun finns fem kommunala fritidshem. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler. För de yngsta eleverna bedrivs verksamheten i skola och fritids med delvis samma personal. Här umgås eleverna tillsammans med kompisar och lär sig att lösa problem både självständigt och i grupp. Eleverna får, förutom stimulans i sin utveckling och i sitt lärande, lära sig att ta ansvar och vara delaktiga i olika beslut som  gäller deras fritid.

Bromölla kommun strävar efter att ha en hög andel högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmen.

I Bromölla har du som arbetar obekväma arbetstider möjlighet att få fritidshem på kvällar, nätter och helger.

Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem

Riktlinjer för fritidshem på obekväm arbetstid

Vid fritidshemmets kompetensutvecklingsdagar och under sommarlovet stänger fritidshemmen sin ordinarie verksamhet, verksamheten samordnas mellan fritidshemmen i kommunen. Kan inte vårdnadshavarna ordna tillsyn för sina barn under denna tid ordnar vi plats på ett annat fritidshem i kommunen. Det kan innebära att barnen får vara på ett annat fritidshem och träffa annan personal.  Information om tider finns på sidan om Läsårstider 

Sammanslagning av fritids under sommaren (v28 - v31) 

Under sommaren när många barn är lediga stänger fritidshemmen sin ordniarie verksamehet, verksamheten samordnas mellan fritidshemmen i kommunen. Det betyder att ditt barn tillfälligt kan få gå på ett annat fritids under veckorna v28 - v31. Sommarschema lämnas in senast 30 april. 

Sommarschema för sommarsemestern v28-v31

Information för fritidshemsbarn placerade på Nattugglan. IST Home Skola, den nya appen som ersätter InfoMentor.

Från och med 2 maj börjar samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla
kommun använda appen IST Home Skola. Appen gäller för vårdnadshavare som
har barn placerade på förskolan och för vårdnadshavare som har fritidshemsbarn
placerade på Nattugglan.

Vi rekommenderar att ni redan nu börjar registrera barnets schematider.

Det är ert ansvar som vårdnadshavare att registrera ert barns omsorgsbehov här. Tidsramen för schemaläggningen ska motsvara den tid då ert barn behöver omsorg på grund av att ni som vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande, föräldralediga.

Som vårdnadshavare är det också ert ansvar att meddela Nattugglan om era barns frånvaro och ledighet via appen.

Här nedan hittar ni länkar till information samt vanliga frågor om appen:

Appen IST Home Skola, information Bromölla
Så här fungerar IST Home Skola
IST Home FAQ
Ladda ner från App Store
Ladda ner från Play Store

Mer information

Har du frågor angående inkomstuppgifter, ansökan, placering och uppsägning av fritidshemsplats kontakta systemförvaltare Beatrice Ams, 0456-82 22 75.
 
Har du frågor angående schemauppgifter, kontakta personal/rektor.
Sidan senast uppdaterad: den 3 december 2021