Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Försäkringar

Alla barn, som är folkbokförda i Bromölla kommun och är inskrivna i den pedagogiska omsorgen (familjedaghem), förskola, skola eller fritidshem är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Försäkringen gäller till och med eleven slutar grundskolan. För gymnasieelever så är varje elev försäkrad genom sin gymnasieskola. Kontakta berörd gymnasieskola vid behov.

Vårdnadshavaren kan själv anmäla och reglera eventuella skador.

Om eleven har behov av skolskjuts vid skada så krävs att intyg utfärdas av behandlande läkare som styrker behovet av skolskjuts och under vilken tid eleven har behovet. Innan beställning av skolskjuts får göras ska försäkringsbolaget ha bekräftat skolskjutsen. Efter det tas kontakt med lämpligt taxibolag.

Skadeanmälan

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Anmäl skada via telefon: 0451-489 00
Anmäl skada via mejl: skador.goingekristianstad@lansforsakringar.se

Försäkringsbesked olycksfallsbesked Bromolla kommun 2023

Kontakt Bromölla kommun

Annika Waldemarsson
0456-82 21 13
annika.waldemarsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 oktober 2023