Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Försäkringar

Alla barn, som är folkbokförda i Bromölla kommun och är inskrivna i den pedagogiska omsorgen (familjedaghem), förskola, skola eller fritidshem är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Försäkringen gäller till och med eleven slutar grundskolan. För gymnasieelever finns försäkring inom Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund.

Vårdnadshavaren kan själv anmäla och reglera eventuella skador.

Om eleven har behov av skolskjuts vid skada så krävs att intyg utfärdas av behandlande läkare som styrker behovet av skolskjuts och under vilken tid eleven har behovet. Innan beställning av skolskjuts får göras ska försäkringsbolaget ha bekräftat skolskjutsen. Efter det tas kontakt med lämpligt taxibolag.

Skadeanmälan

Protector skadeanmälan via webben
(Tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall)

Försäkringsbesked Bromölla kommun 2020


Bromölla kommun Annika Waldemarsson

annika.waldemarsson@bromolla.se, 0456-82 21 13

Protector Forsikring ASA

Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
08-410 637 00 mån-fre telefontid 9-17, övrig tid direktomkoppling till Falck
skador@protectorforsakring.se

Falck skadejour

Dygnet runt/365 dagar om året 020-38 38 38
Utanför Sverige +46 8 731 40 00

Sidan senast uppdaterad: den 4 april 2020