Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Torghandel

Torghandel tillåts bland annat på Ifötorget. Verksamheten kräver tillstånd. Här hittar du våra bestämmelser. Du anmäler dig till vårt ekonomikontor, som också kan svara på dina frågor.

På Ifötorget finns bara tillfälliga platser. I anslutning till Ifötorget finns en plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn.

Plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn utgör ”fast plats” enligt föreskriften, där polistillstånd för uppställning över en längre period kan erhållas efter kommunens godkännande. Särskilt avtal för uppställningen tecknas med kommunen.

Plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn intill Markislagret (F2).

Platsernas placering framgår av upprättade kartor
Tillfälliga platser på Ifötorget (T1 – T6)
Plats för tillfällig uppställning av serveringsvagn intill Ifötorget (F1).

En karta hittar du i dokumentet – Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Anmälan

Anmälan om torgplats skall göras till ekonomikontoret, som också kan svara på frågor. Betalningen kan göras kontant eller debiteras senare.
ekonomi@bromolla.se

Avgifter

  • Tillfällig plats kostar 100 kronor/dag
  • Tillfällig uppställningsplats kostar 2 000 kronor/månad. Kostnader för elförbrukning med mera debiteras separat
Sidan senast uppdaterad: den 3 augusti 2020