Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten omfattar följande verksamheter:

  • BromöllaBryggan
  • Praktikplatser i kommunala förvaltningar, organisationer och företag
  • Feriearbeten för skolungdomar
  • Löpande arbetsmarknadsprogram

Syftet med kommunens arbetsmarknadsverksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, arbetsträning eller rehabilitering till personer, som av någon anledning står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Våra deltagare kommer främst från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Stöd och omsorg.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten, BromöllaBryggan
Verkstadsgatan 1
295 38 Bromölla

Birgitta Sörensen
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten, BromöllaBryggan
0456-82 23 35
(SMS 0709-17 13 35)
birgitta.sorensen@bromolla.se

Patrik Nilsson
Arbetsledare
0456-82 26 08
patrik.nilsson@bromolla.se

Lasse Hafström
Arbetsledare
0456-82 22 48
(SMS 0709-17 12 48)
lars.hafstrom@bromolla.se

Lasse Larsson
Arbetsledare
0456-82 23 34
(SMS 0709-17 13 34)
lars.larsson@bromolla.se

Yvonne Bromé
Arbetsledare
0456-82 20 41
(SMS 0709-17 14 60)
yvonne.brome@bromolla.se

Linda Wefring
Arbetsmarknadshandläggare
0456-82 20 40
(SMS 0709-17 14 59)
linda.wefring@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 september 2018