Kommentera Skriv ut

Årsredovisning

Varje år sammanställs en årsredovisning över allt som hänt och hur kommunens resurser har använts. I dokumentet finns information som visar hur mycket verksamheten kostade, hur den finansierades och hur den ekonomiska ställningen såg ut vid räkenskapsårets slut.

 

Kontakt

Ekonomienheten
Storgatan 48
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 (vx)

Ola Svahn
Ekonomichef
0456-82 21 14
(SMS 0709-17 11 14)
ola.svahn@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 december 2016