Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Energispartips

Kommunal energi- och klimatrådgivning ger lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi. Just nu är det många som kontaktar oss. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om energianvändning och energikostnader.

Vad beror de höga elpriserna på?

De höga elepriserna beror på flera olika faktorer. Det bor många människor i Skåne och vi har många energikrävande industrier samtidigt har vi inte mycket lokal elproduktion. Det betyder att vi behöver köpa in en del av energin som vi behöver från utanför Sverige.

Sverige är kopplade till den europeiska elmarknaden och påverkas när priset förändras. På grund av kriget i Ukraina har Ryssland strypt gasförsörjningen vilket gör att priset gasen gått upp. Gas är viktig för elproduktionen i Europa och därför har även priset på el gått upp.

Andra faktorer som påverkar produktionen och ökar elpriserna är att Frankrike har problem med elproduktionen i sina kärnkraftverk och det har varit både torrt och vindstilla i norra Europa.

Genom att vi alla tillsammans minskar vår elanvändning kan vi minska efterfrågan och därigenom priserna på el.

Vad kan jag göra för att sänka mina elkostander?

Hur du gör för att minska dina elkostnader beror till stor del på hur du bor. Hus och lägenhet har olika förutsättningar. Hus kan också ha olika förutsättningar beroende på uppvärmningssystem och hur gammalt huset är. Generellt brukar man säga att 60 procent av energi i ett hushåll går till uppvärmningen, 20 procent till varmvatten och 20 procent till hushållsel. Bor du i lägenhets kanske du inte har makt att förändra din uppvärmning, men du kan påverka hur mycket hushållsel och varmvatten du gör av med.

Husguiden hos Energimyndigheten har många tips och åtgärder vad du kan göra för att energieffektivisera ditt hus.

Husguiden - Energimyndigheten

Hur kan jag ändra till energismarta vanor?

Genom att se över dina vanor och beteenden kan du börja göra skillnad redan idag.

Tips på energismarta vanor:

  • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent.
  • Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor.
  • Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före.
  • Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt.
  • Använd klädstrecket – häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare.
  • Vädra smart – om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid.
  • Skippa standby – stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används. 
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen 
  • Frosta ur frysen om det bildats is i den.
  • Duscha kortare tid

Börja med energismarta vanor - Energimyndigheten

Varje kilowattimme (kWh) räknas - Energimyndigheten

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Spara energi hemma: Mäta, täta, släcka och stänga - Energikontoret Skåne, Energikontoren Sverige

Vilket elavtal ska jag välja?

De tre vanligaste typerna av elavtal är fasta avtal, rörliga avtal och timbaserade avtal.

Fasta avtal

Du betalar ett i förväg fastställt pris under en längre period, till exempel ett år. Flera elleverantörer att slutat erbjuda fasta avtal på grund av osäkerheten kring priserna i vinter.

Rörliga avtal

Priset är ett genomsnitt av månadens kostnader och bestäms i slutet av månaden. Du vet inte från månad till månad vad priset kommer att bli per kilowattimme. Med detta avtal kan du inte påverka ditt elpris genom att till exempel tvätta på natten.

Timbaserade avtal

Du betalar för vad elen kostar den timme som du använder den. Priset kan variera kraftigt över dagen och året. Med detta avtal kan påverka ditt elpris genom att styra din förbrukning till de tider då priset är lägre.

Elavtal- Energimarkandsinspektionen

Välja elavtal - Konsumenternas energimarknadsbyrå

Jag kan inte betala min elräkning - vad ska jag göra?

Om du är orolig för att inte kunna betala elräkningen i höst och vinter ska du kontakta din elleverantör. Ta också reda på vilket elavtal du har. På din räkning ser du vem som är din elleverantör.  

Om du behöver hjälp med att se över din budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

De jobbar under tystnadsplikt och deras hjälp är helt gratis. De kan även hjälpa dig vidare till andra myndigheter om du behöver vidare stöd.

Kan jag installera en luftvärmepump för att sänka mina kostnader?

En luftluftvärmepump kan vara ett bra komplement till ett hus med direktverkande el eller elpanna. För den typen av hus kan det ge en besparing på upp till 50 procent.

Luftluftvärmepumpen är dock bara ett komplement till ett annat uppvärmningssystem och klarar oftast inte av att värme hela huset hela vintern.

Luft- och värmepump - Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Är det en bra idé att installera solceller?

Solceller producerar el och kan vara ett bra komplement till en fastighet. Om du vill spara energi och få ner dina kostnader är solceller dock inte det du ska börja med. Då ska du i stället börja med att se över dina vanor och hur du kan spara energi.

Husguiden hos Energimyndigheten har tips och åtgärder vad du kan göra för att energieffektivisera ditt hus.

Husguiden - Energimyndigheten

Om du har energieffektiva vanor och ett energieffektiviserat hus kan solceller vara ett bra alternativ. Tänk på att just nu är leveranstiderna långa.

Solelportalen - Energimyndigheten

Hur kan jag som företagare sänka min verksamhets energiförbrukning?

Energimyndigheten har stöd och råd hur du som företagare kan arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan.

Jag vill energieffektivisera mitt företag- Energimyndigheten

Snabba energispartips för företag - Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Kommer elen att räcka i vinter?

Det finns inga planer på att stänga av elen i vinter. Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Därför finns det sedan många år tillbaka något som heter Styrel. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.

Frågor och svar om effektbrist - Svenska kraftnät

Vad som händer vid en eventuell planerad frånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Sannolikheten är mycket högre att det blir ett vanligt strömavbrott och du har säkert redan varit med om det många gånger. Därför är det viktigt att alla har beredskap att klara en längre kris.

Energispartips och energismarta tips

Energimyndigheten, Energikontor Sydost, kommuner, bostadsföretag och organisationer har tillsammans sammanställt den här informationsbroschyren, som innehåller de bästa och smartaste energispartipsen. För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen är broschyren översatt till fjorton olika språk. Ladda ner den här på sidan eller hämta den på Kulturpunkten i Bromölla eller medborgarkontoret i Sölvesborg.

Energispartips svenska
Energispartips finska
Energispartips engelska
Energispartips tyska
Energispartips franska
Energispartips arabiska
Energispartips bosniska
Energispartips kroatiska
Energispartips nordkurdiska
Energispartips persiska
Energispartips serbiska
Energispartips somaliska
Energispartips spanska
Energispartips sydkurdiska
Energispartips turkiska

Energirådgivarnas webbplats

Vill du ha handfasta energispartips kan du läsa mer på Energi- och klimatrådgivarna i Syds gemensamma webbplats. Där hittar du energispartips rörande uppvärmning, ventilation, belysning och mycket annat som rör din hemmiljö.

Kolla även in hos Energirådgivarna- och klimatrådgivarna i Syd på Facebook Gilla sidan så får du energismarta tips rakt ner i din smartphone eller dator.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Kristianstad kommuns medborgarcenter
044-13 50 00

Sidan senast uppdaterad: den 5 juni 2024