Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Fakta om näringslivet

Bromöllas näringsliv präglas av såväl tradition som förnyelse och det lokala utvecklingsarbetet bedrivs i nära samverkan med våra företagare.

Bromölla är en industriort under omvandling. I takt med att stora arbetsgivare minskat sin personalstyrka har mindre företag valt att växa. På så sätt har kommunens sårbarhet minskat.   
Cirka 30 % av kommunens arbetstillfällen finns inom tillverkningsindustrin där Nymölla Bruk och Geberit är kommunens två största arbetsgivare.Det största tjänsteföretaget är CGI, tidigare Logica.
Förutom dessa finns i kommunen en handfull framstående relativt stora företag och massvis av duktiga småföretagare.

Våra största företag
De tio största företagen är Nymölla Bruk, Geberit, CGI, YTAB, Svensk Husproduktion, ICA Maxi, KG Paulssons Bär- och Grönsaker, Bromölla Ställningsmontage, Larsson Starch Technology och Tryggakliniken. 

Goda etableringsmöjligheter
Bromölla kommun bedriver en aktiv näringslivspolitik utifrån en fastställd strategi och plan.
Det lokala utvecklingsarbetet bedrivs i nära samverkan med befintliga företag och företagsgrupper. I samverkan drivs exempelvis den ideella föreningen NyföretagarCentrum Bromölla.  

Samspel
I ett litet samhälle är det lätt att etablera ett bra nätverk med andra företagare. Utöver det lokala arbetet medverkar vi i regionala näringslivssatsningar tillsammans med kommunerna i vårt närområde, framförallt inom region Skåne Nordost.

Mark och lokaler
Kommunen ställer upp med all tänkbar hjälp för företag som vill expandera eller nyetablera sig i kommunen. Vi har ledig industrimark i anslutning till kommunikationslederna. Vi förmedlar även kontakter rörande lediga lokaler.

Kommunikationer
E22 löper strax intill Bromölla. Snabba, säkra förbindelser direkt till kontinenten. På knappa halvtimmen når man  flygplatsen Kristianstad Österlen Airport. Lägg därtill närhet till järnväg och utskeppningshamnar.

Näringsliv Bromölla på Facebook

Näringsliv Bromölla på Facebook

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom näringslivet i Bromölla kommun. Följ oss på Facebook

Kontakt

Per-Anders Green
Näringslivschef
0456-82 22 72
(SMS 0709-17 12 72)
per-anders.green@bromolla.se

Maria Block
Näringslivsutvecklare
0456-82 20 06
(SMS 0709-17 12 88)
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 maj 2019