Kommentera Skriv ut

Projekt

Inom EU finns ett stort antal fonder och program från vilka man kan söka stöd för olika typer av utvecklings- och samverkansprojekt. Bromölla kommun driver eller deltar i olika EU-projekt

PlugIn 2.0 

Projektet PlugIn 2.0 är Sveriges största samverkansprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden med kommunen som medfinansiär. Målet är att minska andelen avhopp från gymnasieskolan, se till att ofullständiga betyg blir fullständiga och hjälpa unga som redan hoppat av skolan att komma tillbaka till studier och arbete.

Kontakta Susanne Bäckman för mer information, 070-976 70 80, susanne.backman@bromolla.se

WithIn

Bromölla kommun har tillsammans med övriga kommuner i Skåne nordost beviljats EU stöd för projekt med syfte att minska antalet unga i utanförskap. Alla kommunerna har olika projekt men en övergripande projektorganisation.

Bromölla kommun vill i projektet arbeta med metodutbildning i en pilotklass Åk 9 där ansvarig rektor och pedagoger tillsammans utgör navet och där vi hittar en metod för att på ett naturligt sätt integrera elevhälsa, IFO, fritidsgård och arbetsmarknadsenhet. Även externa aktörer kommer att bli involverade. Vår hypotes är att bygga upp en ”totalverksamhet” runt eleven där man involverar de professioner som kan möta de individuella behoven.

Kontakt
Sven Håkansson, sven.hakansson@bromolla.se

Susanna Sjöbring, susanna.sjobring@bromolla.se

 

Sidan senast uppdaterad: den 11 oktober 2016