Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Projekt

Inom EU finns ett stort antal fonder och program från vilka man kan söka stöd för olika typer av utvecklings- och samverkansprojekt. Bromölla kommun driver eller deltar i olika EU-projekt.

TÖS - Tillväxt i östra Skåne

Projektet TÖS - Tillväxt i Östra Skåne - erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag. Med i projektet är kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Höör, Sjöbo, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Hörby.

Här hittar du mer information på projektets webbplats


Scanisaurus 2.021

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus av Gunnar Nylund. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

Scanisaurus 2.021


Plug In/Griffin

Hösten 2015 gick Bromölla in i Sveriges största samverkansprojekt Plug In 2.0. Projektet drevs i samverkan med SKR, ESF och Kommunförbundet Skåne.

Plug In/Griffin


Bred Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

BOSS är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden med Kommunförbundet Skåne som projektägare och Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 16 skånska kommuner som medfinansiärer.

Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande och nyanlända barn och ungas integration i samhället. Genom att arbeta med bred kompetensutveckling på både strategisk och operativ nivå ska projektet skapa en gemensam kunskapsbas kring ensamkommande och nyanlända barn och unga inom och mellan kommunerna. Projektet ska stödja formandet av nya samverkans-strukturer och utvecklande av multikompetent operativ samverkan. Fokus för genomförandet kommer att ligga på att identifiera utvecklingsområden som kräver reell samverkan.

BOSS - svenska EFS-rådet

BOSS - informationsblad


Kommunikation för integration i Skåne nordost (KINO)

Bromölla är en av sex kommuner som deltar i projektet och Hässleholms kommun är projektägare. Projektet löper mellan 2017-02-01 och 2019-01-31.

Mer information om KINO

Sidan senast uppdaterad: den 27 december 2019