Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Projekt

Inom EU finns ett stort antal fonder och program från vilka man kan söka stöd för olika typer av utvecklings- och samverkansprojekt. Bromölla kommun driver eller deltar i olika EU-projekt.

DU MED - Digital Utveckling med MEDborgarfokus

Tillväxtverket har beviljat Bromölla kommun stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ett förstudieprojekt kring digitala tjänster.

Förstudien ska skapa förutsättningar för Bromölla kommun att förenkla och förbättra vardagen för medborgarna genom att ta reda på vilka behov av digitala tjänster och service som finns. Bromölla kommun vill digitalisera där det är lämpligt och för dem kommunen finns till för, så som medborgare och företagare.

DU MED - Digital Utveckling med MEDborgarfokus


Scanisaurus 2.021

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus av Gunnar Nylund. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

Scanisaurus 2.021


Hela vägen

Hela vägen var ett ESF-finansierat projekt som drevs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltog i projektet och målet var att resultaten och kunskapshöjande insatser skulle spridas i hela Skåne och i de Blekingska kommuner som ingår i gymnasiesamverkansavtalet.

Hela vägen

Sidan senast uppdaterad: den 13 juli 2022