Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Tallticka

Fridlysta och hotade växter och djur

Flera av våra växter och djur går en osäker framtid till mötes. Det finns olika exempel på hur man nationellt arbetar för att skydda hotade arter.

Naturvårdsverket har för ett flertal särskilt hotade arter och naturtyper fastställt nationella åtgärdsprogram som redovisar konkreta och specifika skydds- och bevarandeåtgärder.

Fridlysning innebär att man fredar arter som riskerar att utrotas av olika anledningar. Att arten fredas innebär vanligtvis att den inte får plockas, dödas eller fångas. Att bryta mot bestämmelserna rörande fridlysning kan leda till böter eller fängelse.

ArtDatabanken har i uppdrag att sammanställa kunskap om hotade och missgynnade växter, svampar och djur i Rödlistan för hotade arter.

Klicka på länkarna för mer information om fridlysta och hotade växter och djur

Naturvårdsverket, åtgärdsprogram för hotade arter

Länsstyrelsen i Skåne, fridlysta arter

Artdatabanken, rödlistning

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018