Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Sotning

Fastighetsägare som önskar sota själv ska skicka en ansökan om detta till Räddningstjänsten. För frågor och annan information kring din skorsten, spisfläkt med mera kontakta skorstensfejarmästaren.

Elda rätt
Nästan hälften av alla inträffade villabränder är eldstadsrelaterade. På Elda rätt finns all information du behöver för att elda säkert i ditt hem.

Dokument och länkar
Ansökan om medgivande för fastighetsägare att utföra sotning på egen anläggning
Ansökan om medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra sotning på egen anläggning
Sotningstaxa
Sotningsärende och brandskyddskontrolltaxa enligt lagen om skydd mot olyckor
Din säkerhet

Kontakt

Erik Lennartsson
Skorstensfejarmästare
Munkvägen 4
294 32 Sölvesborg
0456-145 75/0767-93 62 29
erik@skorstensfejaren.nu

Räddningstjänsten
Fågel Fenix väg 1
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
0456-276 00 (fax)
raddningstjansten@bromolla.se

Anders Haglund
Räddningschef
0456-82 20 67
(SMS 0709-17 14 67)
anders.haglund@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 januari 2022