Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Familjehem

Familjehem (tidigare kallade fosterhem) gör en ovärderlig insats för barn som inte kan bo med sina föräldrar. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Att vara familjehem innebär att ta emot ett placerat barn som en familjemedlem för kortare eller längre tid. Familjehemmet ska vara tryggt, utvecklande och stabilt för barnet. Den känslomässiga kontakt ni som familjehem ger barnet är mycket betydelsefull. Behoven av stöd kan variera.

En familj eller en ensamstående person kan bli ett familjehem. Det som har betydelse är att familjen ger kärlek, trygghet och vägledning till barnet. En stabil livssituation och ett socialt engagemang måste också finnas.

Att ta emot ett barn kan ge din familj nya erfarenheter och möten som berikar ert liv.

Jourhem

Jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn i ett akut läge. Barnet bor i jourhemmet en kortare period. Under tiden utreds barnets behov och situation av socialtjänsten.

Som kontrakterat jourhem bör en i hemmet vara hemma på heltid eller ha möjlighet att styra sina tider.

Kontaktfamilj

För många barn är det värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj. En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj, en extrafamilj. Det är främst barn i åldern 3 - 12 år som behöver en kontaktfamilj.

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Orsakerna kan vara många, men ofta beror det på att föräldrarna tillfälligtvis behöver hjälp med att aktivera och stimulera sitt barn. Det finns också föräldrar som är ensamma och/eller hamnat i någon tillfällig kris och därför inte kan ägna sig åt barnet full ut.

Barnet besöker kontaktfamiljen vanligtvis en till två helger i månaden.

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en vuxen förebild och ett extra stöd i vardagen till ett barn, ungdom eller en vuxen. Att vara kontaktperson innebär allt ifrån att göra olika aktiviteter till att vara ett stöd och en vuxen att prata med.

Det viktigaste för att bli kontaktperson är att du har tid och ett stort engagemang, du ska ha fyllt 18 år och ha en stabil livssituation.

Avtal/ersättning

Att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson är att ha ett uppdrag från Bromölla kommun och likställs inte med en anställning. Beroende på vilket uppdrag så ser den ekonomiska ersättningen (arvode) olika ut. Omkostnadsersättning utgår också, vilket ska täcka de merkostnader du/ni får i samband med att ni tar emot ett barn. Bromölla kommun utgår från SKR:s rekommendationer (Sveriges kommuner och regioner).

Att vara kontrakterat jourhem innebär att man fortlöpande står till Bromölla kommuns förfogande. Kontraktet gäller en eller flera platser och jourfamiljen är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som behöver placeras. Du får arvode oavsett om du har ett barn boende hos dig eller inte.  

Hur blir man familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Om du har en stabil livssituation, tid samt känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att få uppdrag ifrån Bromölla kommun.

Familjehemssekreteraren utreder om du och din familj är lämplig. Vi inhämtar  registeruppgifter från kronofogdemyndigheten, polisen, och socialregistret. Därefter görs det hembesök och djupintervjuer. Det är viktigt för oss att få en tydlig bild av dig/er och vilken typ av uppdrag som bäst passar din/er familj. Detta för att kunna matcha barnets behov.

Har du plats i hjärtat och plats hemma? Har du tid, ork och engagemang för att ge ett utsatt barn en bättre start i livet?

 Informationsfolder om familjehemsvård i Bromölla kommun

Du måste fylla i de fält som är markerade med *
Jag godkänner att Bromölla kommun behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna utföra den här tjänsten.

Kontakt

Malin Blomqvist
Familjehemssekreterare
0456-82 23 54
(SMS 0709-17 13 54)
malin.blomqvist@bromolla.se

Sandra Krusell
Familjehemssekreterare
0456-82 20 35
(SMS 0709-17 13 25)
sandra.krusell@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2021