Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Farbara vägar

Vägen är chaufförens arbetsplats. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid kommunen eller chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.

För att sophämtning ska fungera är det viktigt att:

  • Transportvägen är minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer
  • Transportväg har en fri höjd av minst 4,5 meter
  • Ta bort buskar och grenar som förhindrar sophämtningen
  • Tänka på att parkerade bilar inte står i vägen för sopbilen
  • Skotta snö och sanda hela vägen fram till kärlet vintertid

Om vägen inte är farbar kan vi tyvärr inte hämta avfallet vid din fastighet. Då måste kärlen istället ställas ut på annan plats, där vi enklare kan komma fram och tömma dem.

Vänligen kontakta kundtjänst om du har frågor.

Vändplats

Backning ska undvikas och därför måste det finnas möjlighet för bilen att vända när så krävs.

  • Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om

  • Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 maj 2022