Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Förvaltningsorganisation

Förvaltningen ska verkställa det politiska uppdraget och svara för att verksamheterna bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Förvaltningen leder och fördelar arbetet och svarar för att nämnderna, kommunstyrelsen och dess utskott får löpande uppföljning av omfattning, kvalitet och ekonomi inom verksamheterna.

Förvaltningen svarar för beredning av ärenden och utredningar och deltar aktivt i omvärldsbevakningen. En viktig del i förvaltningens uppdrag är att ge stöd till fullmäktiges presidium och beredningar i de processer som initieras.

Kommunchefen är kommunens högsta chef och den enda förvaltningschefen i organisationen. Kommunens verksamhetsområden leds av verksamhetschefer underställda kommunchefen.

Förvaltningsorganisationen innefattar följande verksamhetsområden:

 

Förvaltningorganisation enheter 220701.jpg

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg är en av kommunens stora verksamhetsgrenar med många enheter och mycket personal. I verksamheten ingår individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, omsorg funktionsnedsättning samt vård och omsorg.

Utbildning

Utbildning är en av kommunens stora verksamhetsgrenar med många enheter och mycket personal. I Utbildning ingår förskoleverksamhet, grundskola, fritidsgårdar, musikskola och elevhälsa, gymnasium och komvux.

Samhällsutveckling och service

Samhällsutveckling och service innefattar följande verksamhetsgrenar: fysisk planering, fastighet, näringsliv, arbetsmarknad, turism, kultur och fritid, teknisk verksamhet (inkluderat Kommunteknik) samt ekonomi, HR-och kommunikation, kansli- och utveckling, tjänstemannadelen av överförmyndarverksamheten, städservice och måltidsservice.

Verksamhetsgrenar/enheter leds av enhetschefer för respektive område.

Myndighetskontor

Myndighetskontoret är organiserat under kommunchefen. Kontoret jobbar mot en myndighetsnämnd. Kontoret ska aktivt arbeta för att integrera sina arbetsområden i kommunens övriga verksamheter.

Kontoret arbetar inom områdena miljö, bygg, räddning (tillsynsdelen), trafik och olika kontrollfunktioner så som livsmedel, alkohol, tobak, och receptfria läkemedel.

Kontakt

Marie Wäppling
Kommunchef
Storgatan 48
0456-82 21 18
(SMS 0709-17 11 18)
marie.wappling@bromolla.se

Anneli Börjesdotter Tedenlid
Verksamhetschef Stöd och omsorg
0456-82 21 84
(SMS 0709-17 11 84)
anneli.borjesdottertedenlid@bromolla.se

Anders Emgård
Tf chef myndighetskontoret
0456-82 24 75
anders.emgard@bromolla.se

Fredrik Stihl
HR-chef
0456-82 21 11
(SMS 0709-17 11 11)
fredrik.stihl@bromolla.se

Johan Hejman
Kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Johan Ohlsson
Verksamhetschef Samhällsutveckling och service
0456-82 21 14
(SMS 0709-17 11 14)
johan.ohlsson@bromolla.se

Anders Haglund
Räddningschef
0456-82 20 67
(SMS 0709-17 14 67)
anders.haglund@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 december 2022