Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kurser och grupper

Vad innebär de olika kurserna?

Ämneskurs (ÄK) är benämning på den kurs du går när du valt ett instrument eller sång. Den omfattar en lektion varje vecka under läsåret. Lektionen är 20-40 minuter lång beroende på om man är en eller flera elever. Du kan gå mer än en ämneskurs om du vill ha mer än ett ämne.

Särskild Ämnesurs (SÄK) riktar sig till de elever som vill satsa extra tid. Den ger möjlighet att spela mer än ett instrument och innefattar även teoriundervisning. Kursen kan kombineras med Ämneskurs om du önskar spela ytterligare instrument. Särskild ämneskurs riktar sig främst till lite äldre elever. Vi diskuterar fram en kursplan i varje enskilt fall. För närvarande tar vi in elever från högstadieåldern och uppåt.

Grundkurs är en förberedande undervisning som inte är knuten till ett visst instrument. Allmän grundkurs är den vanligaste grundkursen. Här jobbar vi med rytmisk musikalisk utveckling med mycket rörelsesånger, rytmik och spel på rytminstrument. Vi arbetar mycket med musikalisk samarbetsförmåga i grupp. Mot slutet av första läsåret provar vi på olika instrument för att kunna göra ett aktivt val kommande läsår. Kursen är riktad till barn i 6-8 års ålder. Vi kan anordna grundkurser med mer specifik inriktning mot en viss instrumentgrupp under förutsättning att det är tillräckligt antal sökande. Undervisningen bedrivs i grupp.

Ensembleundervisning. Deltagande i ensemble ger ett positivt mervärde där du utvecklas som musiker och är ett viktigt mål som vi aktivt arbetar mot.

Kortkurser är kortare kurstillfällen på 3-5 veckor eller 6-8 veckor. Dessa kurser kan ha olika innehåll. Kurserna används när vi riktar speciella insatser mot till exempel elever i kö som ges möjlighet att gå en ”prova på kurs”. Det kan också handla om kurser med avgränsat innehåll, till exempel en viss genre eller teknikinriktning. Kortkurs kan även användas till projekt för olika instrumentgrupper i rekryteringssammanhang och startar då mot slutet av terminerna för att vi inte ska ha tomma platser.


När och var sker undervisningen?

Större delen av vår undervisning sker i musikskolans lokaler på Tunnbyskolan i Bromölla. Vi har också undervisning ute på de olika skolorna om vi har tillgång till lokaler. Så långt det är möjligt är all undervisning förlagd på dagtid. Gymnasieelever undervisas på sen eftermiddagstid/kvällstid. Ensemblespelet ligger också på sen eftermiddagstid eller kvällstid. Vi försöker se till att eleven har ”nära” till vår verksamhet. Det som påverkar tider är lokaltillgången på de olika skolorna.
Lektionerna läggs ut med fasta tider eller efter ett rullande schema med olika tider varannan vecka eller i längre intervall för att inte påverka övrig skolundervisning negativt.

Kontakt

Musikskolan
Storgatan 69 C, ingång från skolgården
Box 18, 295 21 Bromölla

Robin Duvald
Musikskolechef
0456-82 22 64
(SMS 0709-17 12 64)
robin.duvald@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 februari 2020