Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kurser och grupper

Vad innebär de olika kurserna?

Ämneskurs (ÄK) är benämning på den kurs du går när du valt ett instrument eller sång. Den omfattar en lektion varje vecka under läsåret. Lektionen är 20-40 minuter lång beroende på om man är en eller flera elever. Du kan gå mer än en ämneskurs om du vill ha mer än ett ämne.

Musiklek är en förberedande musikundervisning som inte är knuten till ett visst instrument. Här jobbar vi med rytmisk och musikalisk utveckling med hjälp av rörelsesånger, musiklekar och spel på olika rytminstrument. Vi arbetar mycket med musikaliskt samarbete i grupp och lär oss att vara en bra musik-kompis. Vid några speciella tillfällen under vårterminen kommer lärare från musikskolan på besök och berättar om, och låter oss prova, deras instrument. Detta för att du som börjar i åk 2 till hösten ska kunna känna dig fram till vilket instrument du vill spela på musikskolan. (Du som inte kommer gå i åk 2 till hösten får naturligtvis också prova de olika instrumenten. Då har du långt tid på dig att fundera på vilket instrument du vill spela när det blir dags.)

Vilket instrument du vill spela funderar du sedan på hemma. När du bestämt dig meddelar dina föräldrar musikskolan, innan sommarlovet, vilket instrument du vill spela till hösten. Vi på musikskolan gör allt vi kan för att kunna erbjuda en plats så snart det går. Musiklek-kursen är riktad till barn i 6-8 års ålder.

Ensembleundervisning. Deltagande i ensemble ger ett positivt mervärde där du utvecklas som musiker och är ett viktigt mål som vi aktivt arbetar mot.

Kortkurser är kortare kurstillfällen på 3-5 veckor eller 6-8 veckor. Dessa kurser kan ha olika innehåll. Kurserna används när vi riktar speciella insatser mot till exempel elever i kö som ges möjlighet att gå en ”prova på kurs”. Det kan också handla om kurser med avgränsat innehåll, till exempel en viss genre eller teknikinriktning. Kortkurs kan även användas till projekt för olika instrumentgrupper i rekryteringssammanhang och startar då mot slutet av terminerna för att vi inte ska ha tomma platser.

När och var sker undervisningen?

Större delen av vår undervisning sker i musikskolans lokaler på Tunnbyskolan i Bromölla. Vi har också undervisning ute på de olika skolorna om vi har tillgång till lokaler. Så långt det är möjligt är all undervisning förlagd på dagtid. Gymnasieelever undervisas på sen eftermiddagstid/kvällstid. Ensemblespelet ligger också på sen eftermiddagstid eller kvällstid. Vi försöker se till att eleven har ”nära” till vår verksamhet. Det som påverkar tider är lokaltillgången på de olika skolorna.

Lektionerna läggs ut med fasta tider eller efter ett rullande schema med olika tider varannan vecka eller i längre intervall för att inte påverka övrig skolundervisning negativt.

Kontakt

Musikskolan
Storgatan 69 C, ingång från skolgården
Box 18, 295 21 Bromölla

Robin Duvald
Musikskolechef
0456-82 22 64
(SMS 0709-17 12 64)
robin.duvald@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 mars 2023