Kommentera Skriv ut

Slam och latrin

Slamtöming

Tömning av enskilda avlopp utförs av Malmberg Miljöhantering AB. Alla enskilda avlopp som inte har dispens från tömning, töms enligt schema en gång om året i vecka 39-46. Aviseringsmeddelande om tömning skickas ut inför tömningen.

Slangdragning

Av arbetsmiljöskäl bör avståndet mellan tömningsfordonet och den anläggning som ska tömmas vara sår kort som möjligt, helst under 10 meter, så vida inte särskilda skäl föreligger. Där slangdragning sker ska dragvägen vara fri från hinder i form av till exempel staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Nivåskillnader bör inte förekomma.

Brunnslock

Brunnslock bör vara av lätt material, till exempel plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av en person. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och ska då av säkerhetsskäl utrustas med lås. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på högst 25 kg accepteras. Locket ska då vara försett med någon form av handtag. Brunnslock får inte vara övertäckta eller försett med prydnader och ska vara lättillgängliga för töminng.

Latrin

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av latrinbehållare hos Bromölla Energi och Vatten AB. Latrinbehållare ersätts med nya behållare efter varje tömning.

Kontakt

Malmberg Miljöhantering
044-780 19 50 (växel och jour)

Bromölla Energi och Vatten AB
0456-622 500

Sidan senast uppdaterad: den 13 mars 2017