Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Felanmälan

Funkar inte gatubelysningen? Potthål i gatan? Trasigt lekredskap?

Hjälp oss att åtgärda fel, kontakta oss på de här enkla sätten!

Felanmälningar vill vi gärna att du gör direkt i vårt felanmälningssystem. Du kan anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker, naturområden eller lekplatser.

I kartan eller listan som du når via länken ovan kan du också se ärenden som redan kommit in till oss. Om vi redan fått in ett ärende på det du vill anmäla kan du, genom att klicka på nålen, välja att få återkoppling på det ärendet i stället för att göra en ny anmälan.

Vilka uppgifter behöver jag lämna?

Beskriv felet kortfattat men så tydligt du kan och ange var felet är (t ex gata, torg, park). Ange även dina kontaktuppgifter (namn, e-post och/eller SMS) om du vill få besked när felet är åtgärdat. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ta hand om din anmälan, uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Här finns mer information om Bromölla kommun och personuppgiftsbehandling

Kontakt

Bromölla kommun
Besöksadress: Storgatan 48
Postadress: Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 oktober 2019