Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Felanmälan

Felanmälan

Funkar inte gatubelysningen? Potthål i gatan? Trasigt lekredskap? Fel inom kommunens ansvarsområden anmäler du enkelt i vårt felanmälningssystem. Hämta och använd vår app, eller felanmäl direkt via den här sidan.

Hjälp oss att åtgärda fel, kontakta oss via app eller dator

Gör din felanmälan direkt i vårt felanmälningssystem, Infracontrol. Du kan anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker, naturområden eller lekplatser.

Vi kanske känner till felet redan

I kartan eller listan som du når via registreringslänken kan du också se om ditt ärende redan anmälts till oss. Om vi har registrerat ärendet som du vill anmäla kan du klicka på nålen och välja att få återkoppling på det ärendet i stället för att göra en ny anmälan.

Vilka uppgifter behöver jag lämna?

  • Beskriv felet kortfattat men tydligt
  • Ange var felet är (t ex gata, torg, park)
  • Ange dina kontaktuppgifter (namn, e-post och/eller SMS) om du vill få besked när felet är åtgärdat. Det är inget krav.

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ta hand om din anmälan, uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Här finns mer information om Bromölla kommun och personuppgiftsbehandling

Kontakt

Bromölla kommun
Besöksadress: Storgatan 48
Postadress: Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 september 2020