Kommentera Skriv ut

Felanmälan

Funkar inte gatubelysningen? Potthål i gatan? Trasigt lekredskap?

Hjälp oss att åtgärda fel, kontakta oss på de här enkla sätten!

Du kan anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker, naturområden, lekplatser.

  • Felanmälan via mobilapp. ”Felanmälan Bromölla kommun”. Hämta appen i App store eller Google play.
  • Felanmälan via dator - klicka på länken för att utföra ditt ärende.
  • Felanmälan via Facebook facebook.com/bromollakommun - använd applikationen som du hittar under omslagsbilden på vår Facebooksida. Klicka på länken för att utföra ditt ärende.
  • Felanmälan via telefon 0456-82 20 00.

Vilka uppgifter behöver jag lämna?

Beskriv felet kortfattat men så tydligt du kan och ange var felet är (t ex gata, torg, park). Ange även dina kontaktuppgifter (namn, e-post och/eller SMS) om du vill få besked när felet är åtgärdat. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ta hand om din anmälan, uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Här finns mer information om Bromölla kommun och personuppgiftsbehandling

Kontakt

Bromölla kommun
Storgatan 48
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 januari 2019