Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Parkerade bilar

Parkering

Vi vill hjälpa dig att hitta parkering och undvika att du parkerar fel. Bromölla är en avgiftsfri kommun, du betalar inget för parkering men du måste använda parkeringsskiva. P-skiva kan du hämta på Kulturpunkten och i kommunhusets reception.

Områdesparkering

Områdesparkering gäller i centrala Bromölla. Skyltar finns där p-reglen börjar gälla och där den slutar. Alla gator är inte att vara skyltade utan tavlan sitter i början av området och gäller  tills du ser en slutskylt. Finns ingen parkeringsskylt är det förbjudet att parkera.

Läs mer om områdesparkering

Ansvar och övervakning

Allmän parkering på gator, torg samt parkering i anslutning till kommunens fastigheter övervakas av Securitas.

Parkeringstillstånd

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Läs mer om parkeringstillstånd

Cykelparkering

Tänk på att en felparkerad cykel kan vara i vägen för gående och vara direkt farlig för synskadade. Cykelställ finns tillgängliga på flera ställen runt om i kommunen och vi uppmanar dig att alltid använda dem. Vid tågstationen finns cykelparkering för dig som ska byta mellan cykel och kollektivtrafik.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 september 2021