Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Parkerade bilar

Parkering

Vi vill hjälpa dig att hitta parkering och undvika att du parkerar fel. Bromölla är en avgiftsfri kommun, du betalar inget för parkering men du måste använda parkeringsskiva. P-skiva kan du hämta på Kulturpunkten och i kommunhusets reception.

Områdesparkering

Från den 8 april gäller områdesparkering i centrala Bromölla. Skyltar kommer att sättas upp där p-reglen börjar gälla och där den slutar. Alla gator kommer inte att vara skyltade utan tavlan sitter i början av området och gäller  tills du ser en slutskylt. Finns ingen parkeringsskylt är det förbjudet att parkera.

Läs mer om områdesparkering

Ansvar och övervakning

Allmän parkering på gator, torg samt parkering i anslutning till kommunens fastigheter övervakas av parkeringsbolaget Q-park.

Parkeringstillstånd

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Läs mer om parkeringstillstånd

Cykelparkering

Tänk på att en felparkerad cykel kan vara i vägen för gående och vara direkt farlig för synskadade. Cykelställ finns tillgängliga på flera ställen runt om i kommunen och vi uppmanar dig att alltid använda dem. Vid tågstationen finns cykelparkering för dig som ska byta mellan cykel och kollektivtrafik.

Kontakt

Tekniska enheten
0456-82 20 00
tekniska@bromolla.se

Farhad Asekzai
Trafikingenjör
0456-82 22 88
(SMS 0709-17 11 32)
farhad.asekzai@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 augusti 2020