Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Tyck till och lämna synpunkter

Dina synpunkter är värdefulla för oss. Välkommen att höra av dig!

Här kan du lämna synpunkter som gäller kommunens verksamheter och tjänster. Det kan exempelvis vara förbättringsförslag, beröm eller klagomål. Dina synpunkter ger oss möjlighet att utveckla vår kommun och ge bättre service till kommuninvånarna.

Klagomål på våra beslut

Klagomål som gäller våra fattade beslut hanteras inte som synpunkter. De överklagas enligt en särskild ordning.

Att överklaga beslut

Felanmälan 

Funkar inte gatubelysningen? Potthål i gatan? Trasigt lekredskap? I vårt felanmälningssystem kan du enkelt anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker, naturområden och lekplatser. 

Till felanmälningssystemet

Tyck till

Via formuläret nedan kan du enkelt ställa dina frågor, framföra beröm eller klagomål.

När får jag svar?

Vår målsättning är att inkomna synpunkter ska besvaras inom tio arbetsdagar. Vill du ha återkoppling måste du uppge namn och kontaktuppgifter. Du får självklart kontakta oss anonymt.

Policy för kvalitetsarbete - synpunktshantering

E-förslag

Har du ett förslag till utveckling eller förändring inom Bromölla kommuns ansvarsområden kan du lämna in detta som ett e-förslag. Ett godkänt e-förslag publiceras via Bromölla kommuns webbplats och andra kommunmedborgare kan rösta på förslaget.

Läs mer om e-förslag här

Dina synpunkter blir allmän handling

Synpunkter som kommer in till Bromölla kommun via det här formuläret registreras som en allmän handling. Det betyder att allmänhet och massmedia kan begära ut och ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter - information och samtycke 

Jag godkänner att Bromölla kommun behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna utföra den här tjänsten.

Läs mer om hur Bromölla kommun behandlar dina personuppgifter.


Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kontakt

Bromölla kommun
Besöksadress: Storgatan 48
Postadress: Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 mars 2022