Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tyck till och lämna synpunkter

Dina synpunkter är värdefulla för oss. Välkommen att höra av dig!

Här kan du lämna synpunkter som gäller kommunens verksamheter och tjänster. Det kan exempelvis vara förbättringsförslag, beröm eller klagomål. Dina synpunkter ger oss möjlighet att utveckla vår kommun och ge bättre service till kommuninvånarna.

Klagomål på kommunens beslut

Klagomål rörande kommunens beslut hanteras inte som synpunkter utan överklagas enligt särskild ordning.

Felanmälan direkt
Funkar inte gatubelysningen? Potthål i gatan? Trasigt lekredskap? Felanmälningar vill vi gärna att du anmäler direkt i vårt felanmälningssystem. Du kan anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker, naturområden, lekplatser. Hjälp oss att åtgärda fel, kontakta oss på det här enkla sätten!

Felanmälningssytemet hittar du här

När får jag svar?
Vår målsättning är att inkomna synpunkter ska besvaras inom tio arbetsdagar. Vill du ha återkoppling måste du uppge namn och kontaktuppgifter. Du får självklart skicka kontakta oss anonymt.

Policy för kvalitetsarbete - synpunktshantering

Dina synpunkter blir allmän handling
Synpunkter som kommer in till Bromölla kommun via det här formuläret registreras som en allmän handling. Med det menas att allmänhet och massmedia kan begära ut och ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Information och samtycke kring hantering av personuppgifter
Jag godkänner att Bromölla kommun behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna utföra den här tjänsten.

Vill du veta mer om hur Bromölla kommun behandlar dina personuppgifter, kan du läsa om det här!


Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

 

Kontakt

Bromölla kommun
Besöksadress: Storgatan 48
Postadress: Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00
0456-82 22 00 (fax)
kommunstyrelsen@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2016