Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Utbildning-, kultur och familjeutskott

Utbildning-, kultur och familjeutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

2023-2026
Utbildning-, kultur och familjeutskott

Ledamöter

Samuel Hammerå (V) ordförande
Mikael Efverman (M) vice ordförande
Jörgen Svensson (S)
Joachim Bengtsson (M)
Jennie Åfeldt (SD)

Ersättare

Maja Rubin (S)
Susanne Bäckman (L)
Linda Wefring (M)
Daniel Jerneholt (SD)
Henrik Bengtsson (SD)

Utbildning-, kultur och familjeutskottets presidium 

Samuel Hammerå (V) ordförande
Mikael Efverman (M) vice ordförande
 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Kommunens anslagstavla

Utskottet sammanträder två gånger i månaden. Deras möten är inte offentliga. 

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på samhällsbyggnadsutskottets möten

Utskottets uppgifter

Utbildning-, kultur och familjeutskottet hanterar individärenden inom utskottets sakområden. Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd
  • Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
  • Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
  • Kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning, inklusive svenska för invandrare
  • Grundläggande gymnasial vuxenutbildning och lärcentra
  • Introduktionsprogram avseende yrkesintroduktion (IMY), programinriktat val (IMV), individuellt alternativ (IMA) och språkintroduktion (IMS).
  • Musikskola
  • Uppdragsutbildning
  • Kultur och fritid

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 februari 2024