Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Dalafurets förskola

Dalafurets förskola

Välkommen till Dalafurets förskola!

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Vi på Dalafurets förskola arbetar utifrån att varje barn är viktigt. Pedagogens roll är att vara lyhörd mot barnen och skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

Arbetsform och förhållningssätt utgår från värdegrunden i förskolans läroplan, Lpfö98.

  • Alla barn är kompetenta.
  • Empati och omsorg.
  • Barns självständighet.
  • Utvecklande miljöer.
  • Leken som redskap för lärande.

Dalafuret har tre avdelningar, småbarnsavdelningarna Liten och Liten 2 samt storbarnsavdelningen Stor.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalafuret förskola 2023

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. OBS! Gäller inte Törnsångarens förskola ännu, där lämnas schematider in med blankett tills annat meddelas.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Dalafurets förskola
Vångagatan 24, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Ann-Sophie Bengtsson
Rektor
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Cecilia Rosenqvist
Specialpedagog
0456-82 21 17
(SMS 0708-58 99 56)
cecilia.rosenqvist@skola.bromolla.se

Liten
0456-82 23 18
(SMS 0709-23 30 70)
dalafuret.liten@skola.bromolla.se

Liten 2
0456-82 21 75
(SMS 0709-23 30 69)
dalafuret.liten2@skola.bromolla.se

Stor
0456-82 21 66
(SMS 0709-17 11 66)
dalafuret.stor@skola.bromolla.se

Köket
0456-82 26 54
(SMS 0721-58 18 51)

Sidan senast uppdaterad: den 30 maj 2023