Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Miljöskydd inom lantbruk

Växtnäring

Bromölla kommun ligger både nitratkänsligt område, Gualöv och Ivetofta socken, och icke nitratkänsligt område Näsum socken. Detta gör att det är olika spridningsregler för gödsel inom kommunen.

Spridningsregler för nitratkänsligt område

Spridningsregler för icke nitratkänsligt område 


Bekämpningsmedel

Det finns flera olika regler som gäller hantering av bekämpningsmedel för mer information gå in på Jordbruksverkets webbplats

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde i Bromölla kommun är det förbjudet att använda bekämpningsmedel och det gäller alla. Har man yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde måste man söka tillstånd.

Kemisk bekämpning utanför åkermark

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av myndighetsnämnden, att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt på följande platser.

  • På tomtmark för flerfamiljhus
  • På gårdar till skolor och förskolor
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • I parker och trädgårdart dit allmänheten har tillträde
  • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
  • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
  • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
  • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 juli 2022