Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kristeam och krishantering

Åtgärder vid kris och beredskap.

Krisberedskap - inget akut läge

Om en krissituation uppstår kommer en upplysningscentral att upprättas dit du kan ringa om du undrar något.

Vid ett akut läge i form av en extraordinär händelse kommer viktig information att presenteras. Vid en krissituation kommer du som medborgare att kunna följa det aktuella händelseförloppet och ta del av vilka insatser som görs.

Vid akuta situationer ring 112 för att komma i kontakt med:

  • polis
  • ambulans
  • flygräddning
  • räddningstjänst
  • giftinformation
  • socialjour
  • jourhavande präst

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Används när allmänheten behöver varnas om någon allmän fara som uppstår. 

Krisgrupp finns inom kommunen

Organisationen heter POSOM, som står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor eller mer omfattande störningar". Det är en grupp i samhället som tar hand om drabbade människor i kris.

Säkerhetspolicy

Bromölla kommun har en fastställd säkerhetspolicy. Denna policy syftar till att skydda människor mot olyckor samt förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö, genom ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete på alla nivåer och inom alla verksamheter i kommunen.

Krisgrupp

Kommunen ska enligt sin beredskapsplan snabbt kunna organisera grupper för att kunna omhänderta personer som direkt eller indirekt drabbas av svårare psykiska påfrestningar föranledda av olika allvarligare händelser.

Det kan gälla anställda i arbetet eller boende och andra som vistas i kommunen och som direkt eller indirekt drabbas eller påverkas av allvarligare händelser.

Organisationen kallas POSOM, som står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor eller mer omfattande störningar". Här finns personer från kommunens sociala verksamhet, kyrkan och från skola och sjukvård.

Kontakt

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Räddningstjänsten
Fågel Fenix väg 1
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
raddningstjansten@bromolla.se

Anneli Börjesdotter Tedenlid
Verksamhetschef Stöd och omsorg
0456-82 21 84
(SMS 0709-17 11 84)
anneli.borjesdottertedenlid@bromolla.se

Sanja Vojnikovic
Säkerhets- och beredskapssamordnare
0456-82 26 56
(SMS 0708-27 75 42)
sanja.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2018