Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ekonomi och försörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 § rätt till hjälp för såväl sin försörjning som för sin livsföring i övrigt.

Det kan vara hjälp med privatekonomisk rådgivning, förmedlingskonto, försörjningsstöd eller hjälp att ansöka om skuldsanering

Tystnadsplikt och sekretess
Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Vår verksamhet bygger på respekt för människornas integritet och självbestämmanderätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Kontakt

Mottagningstelefon försörjningsstöd
0456-82 23 90

Nina Andersson
Socialsekreterare
0456-82 25 93
(SMS 0709-17 10 68)
nina.andersson@bromolla.se

Kajin Amedi
Socialsekreterare
0456-82 22 73
(SMS 0709-17 12 73)
kajin.amedi@bromolla.se

Cajsa Buhr
Enhetschef
0456-82 23 29
cajsa.buhr@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2022