Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Fåglar

Myndighetskontoret får in en del klagomål på fåglar både vit- och svartfågel, dock främst råkor. Råkor är en social fågel som häckar i kolonier i stora träd runt om i Bromölla tätort. Råkorna är ett naturligt inslag i vår stadsmiljö och något vi får leva med. Råkorna är dessutom skyddade i artskyddsförordningen och utanför jakttid måste man ha dispens för att sätta in åtgärder vid häckningen. Mark- och miljööverdomstolen har prövat ett ärende från Helsingborg och bedömt att råkornas spillning i det fallet inte var att se som en olägenhet för människors hälsa liksom skränandet.

Ansvaret för att hantera fåglar som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat.

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 januari 2019