Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Diarium

I diariet på webben kan du ta del av samtliga ärenden som är pågående. Avslutade ärenden finns tillgängliga ett år efter avslutningsdatum. Vill du ta del av äldre handlingar är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

Kommunen har två diarium, kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. Du väljer själv vilket diarium du vill söka i. Det är inte tillåtet att göra en sökning i båda myndigheternas diarium samtidigt. Det finns möjlighet att söka både på ord i handlingsbeskrivningen eller på avsändare/mottagare. Vet du diarienumret kan du söka direkt på detta.


Bromölla kommuns diarium


Vad kan man hitta?

I diariet hittar du handlingar som är att betrakta som allmänna. Det kan vara skrivelser som inkommer till kommunen, handlingar som upprättas av tjänstemän, beslut som fattas eller handlingar som skickas iväg från kommunen. I diariet har du möjlighet att följa ett visst ärende och få en bild av var ärendet befinner sig i handläggningsprocessen.

Ett ärende som läggs upp i diariet tilldelas ett diarienummer till exempel 2013/10. Alla handlingar som tillhör samma ärende har samma diarienummer.

Tänk på att vissa handlingar registreras i kommunens verksamhetssystem och därmed inte i diariet. Exempel på dessa handlingar är bygglovsansökan, handlingar som tillhör ett miljöärende eller handlingar som tillhör ett personärende på socialkontoret.

Skyddade uppgifter

I fältet för avsändare/mottagare kan det i vissa fall stå ”Personuppgift”. Detta betyder att uppgiften som står i fältet skyddas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Då finns inget dokument publicerat. Vill du ta del av handlingen är du istället välkommen att kontakta kommunkansliet.

I vissa fall kan ordet ”SEKRETESS” förekomma. Då är uppgiften skyddad med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Johan Hejman
Kanslichef, kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Gitana Grikainiene
Handläggare
0456-82 23 79
(SMS 0709-17 13 79)
gitana.grikainiene@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2023