Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Allemansrätten

Allemansrätten

Allemansrätten är en urgammal sedvana som tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Sedan 1994 har allemansrätten stöd i grundlagen.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Allmän Naturvårdsverket - Iinformation om allemansrätten

Information om vad som gäller vid olika aktiviteter
Tack vare allemansrätt kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter

Hundar i naturen
Ta gärna med hunden i naturen men under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.

Hundar i naturen

Cykla i naturen
Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, ex undvik mjuka stigar, särskilt nu på våren när det är blött i markerna.

Cykla i naturen

Cykelfrämjandet tipsar

Svenskt Friluftsliv tipsar

Rida i naturen
Precis som med cykling går det bra att rida i naturen men det gäller att välja rätt väg när du rider för att minska skador på skog, mark eller väg.

Rida i naturen

Plocka ris, grenar, blommor eller bär
Ska du plocka ris eller grenar, plocka döda grenar från marken. Det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd och buskar. Tänk på att vissa arter är fridlysta och förbjudna att plocka.

Plocka ris, grena, blommor eller bär

Information om fridlysta arter

Råd om vilda djur
Vad kan och får du göra om du hittar orm på tomten eller fladdermöss flyger ut från vinden? Vad gör du med till synes övergivna fågelungar? Här informerar Naturvårdsverket om problem med vilda djur och hur de kan hanteras.

Råd om vilda djur

Nationalparker och naturreservat
Skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker, har särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du hos din länsstyrelse eller kommun.

Naturvårdsverket - Skyddade områden

Länsstyrelsern - Skyddad natur

Sveriges nationalparker

Nedskräpning
Ta gärna med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen så att du kan ta med dig ditt skräp hem.

Håll Sverige rent

Städa Sverige

Sportfiskarna tipsar


Elda i naturen
Tänk på brandrisken – beakta eventuella eldningsförbud. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.  

Naturvårdsverket - Det här gäller vid eldning i naturen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar


Allemansrätten på andra språk
Foldrar och broschyrer på andra språk finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Informationsmaterial på andra språk

Håll Sverige rents information på flera språk

Naturvårdsverkets webbsida om allemansrätten på engelska

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 november 2020