Kommentera Skriv ut
Allemansrätten

Allemansrätten

Allemansrätten är en urgammal sedvana som tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Sedan 1994 har allemansrätten stöd i grundlagen.

Var och en har rätt att vistas på annans mark, genom att till exempel gå till fots över den, eller uppehålla sig där under en kortare tid. Med rätten följer också skyldigheter. Enligt miljöbalken skall var och en som utnyttjar allemansrätten visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. Hemfriden och markägarens ekonomiska intressen får inte heller kränkas. En gyllene regel är ”Inte störa, inte förstöra”.

Klicka på länkarna nedan till Naturvårdsverkets webbplats för mer information om allemansrätten:

Allmän information

Informationsmaterial på svenska

Informationsmaterial på andra språk

Kontakt

Catarina Welin
Kommunekolog
0456-82 21 22
(SMS 0709-17 11 22)
catarina.welin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 juli 2016