Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Allemansrätten

Allemansrätten

Allemansrätten är en urgammal sedvana som tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Sedan 1994 har allemansrätten stöd i grundlagen.

Var och en har rätt att vistas på annans mark, genom att till exempel gå till fots över den, eller uppehålla sig där under en kortare tid. Med rätten följer också skyldigheter. Enligt miljöbalken skall var och en som utnyttjar allemansrätten visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. Hemfriden och markägarens ekonomiska intressen får inte heller kränkas. En gyllene regel är ”Inte störa, inte förstöra”.

Besök gärna Naturvårdsverkets webbplats för mer information

Allmän information om allemansrätten

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter

Informationsmaterial på svenska

Informationsmaterial på andra språk

Naturvårdsverkets blogg om allemansrätten

Information om fridlysta arter

Råd om vilda djur


Eldning och allemansrätt – folder från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Kontakt

Florence Eberhardt
Kommunekolog
0456-82 21 22
(SMS 0709-17 11 22)
florence.eberhardt@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018